DOK leder til ledelse af EH101 DOK 1 i Air Maintenance Squadron


DOK leder til ledelse af EH101 DOK 1 i Air Maintenance Squadron

Helicopter Wing Karup søger en erfaren mellemleder til en dokleder stilling med ansvar for Base Maintenance på EH101 helikopterområdet.

Så brænder du for at arbejde med og udvikle personel? Er du ansvarsbevidst, struktureret og har gode samarbejdsevner i forhold til øvrig ledelse i vedligeholdelsen samt kunderne i form af Helicopter Wing Karups eskadriller? Så er du måske vores nye kollega.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikopter. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Om enheden:
Aircraft Maintenance Squadron (AMS) varetager Base Maintenance af Forsvarets helikoptere. Enheden består af 137 stillinger fordelt på et Ledelses- og produktionskontor, specialværksteder og dokke til eftersyn af AS550, SeaHawk og EH101 helikoptere. Vi er en del af Helikopter Wingens internationale profil, og varetager også vedligeholdelse i internationale miljøer og i forbindelse med øvelser.

AMS er endvidere et godkendt praktikværksted for Air Force Training Centers EASA godkendte flymekanikeruddannelse.
Om stillingen
Du får ledelsesansvaret for EH101 vedligeholdelsesdok 1, som gennemfører Base Maintenance af op til 300 flyvetimers inspektioner og større vedligeholdelsesopgaver under nationale såvel som internationale operationer med mere, herunder også øvelsesvirksomhed.

Du indgår i flyvedligeholdelsesansvarskæden med reference til chefen for AMS, og har direkte ansvaret for kvaliteten, flyve- og arbejdsmiljøsikkerheden af den vedligeholdelse der gennemføres i dokken.

Du har ansvaret for et team af flymekanikere på op til 25 mand, med den dertil relaterede personelforvaltning. Derudover får du en central rolle som mentor og supervisor af de EASA flymekaniker elever, der gennemfører praktikforløb i dokken.

Du bidrager i sagsbehandlingen af interne og eksterne bestemmelser indenfor flyvedligeholdelse, og bidrager til teknisk sagsbehandling af dokumentation og materielforhold relateret til EH101 vedligeholdelsesopgaver. Endvidere bidrager du løbende til at evaluere arbejdsprocedurer, kontrol- og arbejdskort for AMS ansvarsområde.

Du varetager evaluering af eftersyn, med LEAN og Flight Safety for øje i produktionen, herunder auditerer tilbagemeldinger i SAP PM, for at opnå den bedst mulige datakvalitet.

Derudover skal du deltage i Helicopter Wingens rejsevirksomhed, hvor det måtte være nødvendigt.
Om dig
Du er seniorsergent. Alternativt er du oversergent bedømt egnet til seniorsergent, og villig til at gennemgå uddannelsen til seniorsergent.

Du har en stærk ledelsesprofil med gode samarbejdsevner og fokus på medarbejderudvikling af faglærte mekanikere og elever.

Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø med flere samtidige udfordringer.

Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede mekanikere, og indgå i AMS ledelsesteam.

Du skal samtidigt være den person, der skaber ro omkring flyvedligeholdelsen, så denne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Om dine kvalifikationer forventer vi, at du har mindst to års erfaring indenfor flyvedligeholdelse og vi ser gerne, at du har en fortid som dok- eller værkstedsleder. Gerne indenfor HW KAR flyvedligeholdelsesområde.

Du har som minimum Forsvarets flytekniske grunduddannelse eller civilt COR/AML. Du har indgående kendskab til EASA EMAR Part. 145 og du besidder gode evner indenfor kommunikation og ledelse.

Du skal kunne helbredsmæssigt godkendes til internationale operationer, samt være villig til deltagelse i samme.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Michael Dam på telefon +45 728 42701 eller PL Søren Egeris Lauritzen på telefon +45 728 42707 ved Helikopter Wing Karup.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. januar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 6 eller uge 8, 2019. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2019

Indrykningsdato

18.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent