Missionplanner

Sagsbehandler til sektionen Ildstøtte og Sensorer ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Sagsbehandler til sektionen Ildstøtte og Sensorer ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Er du uddannet ingeniør eller kaptajn, og vil du arbejde med afgørende teknologier til udnyttelse af ildstøtten fra fly? Så er stillingen som sagsbehandler ved sektionen for Ildstøtte og Sensorer ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse noget for dig.
Om os

Kapacitetscentret Ildstøtte og sensorer beskæftiger i dag af 12 medarbejdere, som både er militære og civile. Sektionen består af ti tekniske sagsbehandlere med hver deres speciale samt en souschef og chef.

Vi anskaffer nye våben- og materielsystemer, tilvejebringer grundlaget for systemernes efterfølgende drift, drifter med kapacitetsbevarende og udviklende tiltag - og i den sidste ende står vi også for bortskaffelsen af systemerne. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra "vugge til grav", alt sammen i samarbejde med vores brugere og kunder i hele Forsvaret.

Vores mål er at levere det relevante materiel som Forsvaret, og vores soldater har behov for, herunder til størst mulig målopfyldelse, indenfor rammerne af vores lovgivning og økonomi.
Om stillingen

Du arbejder med såvel større og mindre anskaffelser i projekter og opgaver forbundet med drift af materiellet.

Det faglige område er digitale støttesystemer til udførelse af ildstøtte fra fly, systemer til udpegelse af mål samt deling af video. Teknologierne er både hard- og softwarebaserede. Derudover beskæftiger du dig med et bredt udvalg af øvrige teknologier i sammenhænge med andre kapaciteter og platforme.

Arbejdsopgaverne, og de efterspurgte kompetencer til løsning af disse, spænder meget bredt. Du deltager blandt andet i forberedelse af udbud, herunder gennemfører markedsundersøgelser og drøfter krav med vores kunder og brugere. Herudover deltager du i kontraktforhandlinger vedrørende de tekniske specifikationer og står for implementeringen ved udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesdokumentation. Du budgetterer såvel som plan- og tilrettelægge opgaver indenfor råderum.
Kompetenceudvikling sker ved sidemandsoplæring fra de andre medarbejdere i sektionen og ved efteruddannelse.

Arbejdet foregår i et spændende miljø og indebærer samarbejde med vores kunder i værnsstabene, leverandører, værksteder og de brugende enheder ved primært Hæren og Specialoperationskommandoen.

Der må påregnes nogen rejseaktivitet i indland som udland ifm. markedsundersøgelser, verifikations- og brugertest samt inspektion af lagre, herunder til tider deltagelse i inspektioner ved danske internationale missioner.
Om dig

Vi forestiller os, at du er uddannet ingeniør og har arbejdet med et bredt felt af teknologier som f.eks. kommunikation og dataudveksling, eller lign. Har du kendskab til militære operationer og teknologier, vil det være en fordel.

Alternativt er du kaptajn af linjen (M321) og gerne med baggrund som Forward Air Controller eller erfaring fra deltagelse i anskaffelser fra bruger/kundeorganisationen.

Du har erfaring med drift af systemer og med projektarbejde - gerne som projektleder, såvel som erfaring med at arbejde efter principperne fra Prince 2.

Vi forventer, at du, i tæt samarbejde med ledelse og interessenter, og i overensstemmelse med prioriteter og rammer, kan arbejde selvstændigt med dine opgaver.

Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellige baggrunde, og du evner at kommunikere på forhandlingsniveau på dansk og engelsk i skrift og tale.

Som person er du proaktiv, handlekraftig og fleksibel, og du trives i et omskifteligt miljø.
Ansættelsesvilkår

Som ingeniør bliver du ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten, basistrin 4-8 afhængig af din anciennitet. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg afhængig af dine kvalifikationer i forbindelse med ansættelsen. Dertil kommer den arbejdsgiverfinansierede pensionsordning på 17,1 %.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


KONTAKT OG ANSØGNING

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Major Michael Ulrich på tlf. 72 81 49 51 eller tlf. 4097 5437.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent, Julie Hasforth, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf. 3266 5702.

Ansøgningsfristen er den 17. januar 2019, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 4 2018.

Du kan søge stillingen via link i højre side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.


FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

17.01.2019

Indrykningsdato

18.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent