Almen sergent Hæren 1

Chef for G5 ved 1. Brigade (Genopslag)


Chef for G5 ved 1. Brigade

Vil du gøre en forskel for soldater og enheder i 1. Brigade?
Motiveres du af operationer, føring, uddannelse og ledelse?
Vil du udvikle dine kompetencer?

Så har du her en mulighed for at blive chef for G5 i 1. Brigade – men du skal kunne løse opgaverne og få tingene til at ske.
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro.

1. Brigade:

• Skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau
• Skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar
• Opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder, mulighed for at lære Hæren at kende samt få en af de mest operative stillinger i Hæren.
Om stillingen
Chefen for G5 vil drive udvikling af planer i det operative hovedkvarter. Din placering bliver i Plancenteret med ansvar for at udvikle planer til udførelse i Operationscenteret og på Fremskudt Kommandostation.

I garnisonen vil du være ansvarlig for udvikling af rammerne for den deployerbare brigade i den kommende forligsperiode.

Det indebærer bl.a. ansvaret for udvikling af føringsuddannelse for 1. Brigade, implementering af HTK, langsigtet planlægning, afklaring af policy samt støtte til chefen for 1. Brigade.

En af dine primære opgaver bliver derfor at udvikle føringsuddannelsen, så det bliver en integreret del af brigadens opgaveløsning, der opnås sammenhæng mellem niveauerne og simulation udnyttes.

Føringsuddannelsen skal skabe grundlag for, at der i føring lægges vægt på beslutsomhed, handlekraft og hurtighed for at bevare initiativ og momentum i alle situationer.

Stab 1. Brigade vil være præget af ny geografi pr. 1. januar 2019, en betydelig personeludskiftning samt ændring i prioritering til at fokusere på brigadens operative opgaver. Der vil dermed naturligt være mulighed for at sætte dit eget præg på din og sektionens opgaveløsning og på brigadens udvikling – hvis du da synes, at det kan være interessant!

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro.
Om dig
Du er klar til at få operativ tjeneste og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade.

Vi forventer, at du har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) og Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L), Stabskursus eller andet tilsvarende kursus.

Du har operativ erfaring fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauer og et solidt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.

Du er samarbejds- og helhedsorienteret, og du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til operativ føring, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.

Du har stærke og veludviklede analytiske egenskaber og et indgående kendskab til føring og stabsarbejde.

Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos stabschefen for 1. Brigade, Palle Bo Svendsen, 4132 0481. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 16. januar 2019, idet samtaler gennemføres i Holstebro eller på VTC i uge 4.
Stillingen er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

16.01.2019

Indrykningsdato

18.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent