Almen sergent Hæren 1

Operationsofficer til G5 1. Brigade (Genopslag)


Operationsofficer til G5 1. Brigade

Har du et operativt mindset?
Motiveres du af operationer, føring, uddannelse og ledelse?
Vil du gøre en forskel for soldater og enheder i 1. Brigade?
Vil du udvikle dine kompetencer?

Så har du her en mulighed for at blive operationsofficer for G5 i 1. Brigade – men du skal kunne løse opgaverne og få tingene til at ske.
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro.

1. Brigade:
• Skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau
• Skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar
• Opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder, mulighed for at lære Hæren at kende samt få en af de mest operative stillinger i Hæren.
Om stillingen
Operative opgaver:
Som operationsofficer i Planlægningscenteret i Brigadens Føringsinstallation, bliver din opgave bl.a. at udvikle planer i det operative hovedkvarter til udførelse i Operationscenteret og på Fremskudt Kommandostation.
Som operationsofficer deltager du ligeledes i operativ uddannelse og øvelse af sektionen og brigadestaben, både internt og eksternt.

Drift opgaver:
Du skal situationsbestemt kunne virke som stedfortræder for sektionschefen.
Du skal kunne gennemføre selvstændig sagsbehandling af emner inden for sektionens arbejdsområde efter direktiv fra sektionschefen, herunder bl.a.:

• Virke som projektofficer for en større brigadeaktivitet
• Planlægge og tilrettelægge brigadeledet uddannelse
• Sagsbehandle forhold vedrørende brigadens anvendelse af fly og helikoptere

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro.
Om dig
Du er klar til at få operativ tjeneste og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade.
Du er kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK (BTN). Du har operativ erfaring fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauer og et solidt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.

Brigaden vil i stigende grad, anvende simulation (Steel Beasts), BMS og HRNC2IS. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har kendskab til disse systemer.

Du er samarbejds- og helhedsorienteret, og du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til operativ føring, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.

Du er analytisk stærk og interesserer dig for taktik og doktrin.

Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos stabschefen for 1. Brigade, Palle Bo Svendsen, 4132 0481. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 16. januar 2019 idet samtaler gennemføres i Holstebro eller på VTC i uge 4.
Stillingen er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.01.2019

Indrykningsdato

18.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent