Leder af Sikkerheds- og Støtteelementet ved FMI


Leder af Sikkerheds- og Støtteelementet ved FMI

Har du praktisk ledelseserfaring, er dine analytiske evner i orden og kan du arbejde struktureret og selvstændigt? Kan du træffe beslutninger og kan du samarbejde med forskellige personelkategorier? Så har jeg det rette job til dig.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 7 mia. kr. af det samlede forsvarsbudget.

FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 1.050 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup. FMI består af 8 divisioner. Sikkerheds- og Støtteelementet (SIS) er et af 3 elementer i Stabsstøttesektionen, som igen er en del af Planlægnings- og Koordinationsdivisionen. Elementet er primært baseret i Ballerup, men har medarbejdere i Hvidovre.
Om stillingen
Sikkerheds og støtteelementet (SIS) løser mangeartede opgaver indenfor blandt andet sikkerhed og beredskab, samt praktisk støtte af hele huset.

Du bliver leder af en velfungerende organisation, med medarbejdere der har et højt fagligt niveau. Der er pt. 13 medarbejdere, heraf 3 militære.

Jobbet vil give dig erfaring med sagsbehandling på højere niveau, analyser, personaleledelse af civile såvel som militære ansatte, samt viden og erfaring med sikkerhedsmæssige aspekter. Du vil i din dagligdag møde både opgaver der er helt lavpraktiske, og komplekse opgaver som kræver analytisk og vidensbaseret tilgang.

Der vil være stort fokus på de sikkerhedsmæssige aspekter af stillingen, idet du vil være FMI´s ledende sikkerhedsofficer. Du vil i sikkerhedsrelaterede sager referere direkte til den overordnede sikkerhedsofficer, samt ledelsen i FMI. I alle øvrige sager referer du til chefen for Stabsstøttesektionen.

Som en del af dit ansvarsområde som sikkerhedsofficer, gennemfører du generelle sikkerhedseftersyn ved FMI enheder rundt om i landet. Der vil være rejseaktivitet i størrelsesordenen 10-15 dage årligt.

Du vil i det daglige indgå i et tæt samarbejde med dine nærmeste medarbejdere, samt eksterne partnere. Du vil opleve stor grad af selvstændighed med personligt ansvar og frihed i forhold til løsning af opgaver.

Vi har en uformel og positiv omgangstone, med respekt for den store diversitet af personelkategorier som arbejder her.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn eller kaptajnløjtnant, M321.

Det er ønskeligt, at du har været udsendt.

Du er en engageret officer som er forudseende, struktureret, empatisk og i stand til at samarbejde og kommunikere bredt. Du er stærk i skrift og tale.

Jobbet indeholder mange aspekter og der er en klar forventning om, at du er fleksibel og omstillingsparat. Der lægges vægt på en helhedsorienteret holdspiller, som leverer en professionel indsats indenfor sit ansvarsområde. Du er som person positiv, humoristisk, og rolig under pres.

Der kan eventuelt på sigt være mulighed for at studere (MMS eller lign.) ved siden af havende tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Stabsstøttesektionen major Bjarke Zoffmann Therkildsen på telefon 42 71 20 14 eller mail FMI-PK-CHSTS@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse fra den 1. marts 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

18.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent