Job hero

Operationsassistenter


Operationsassistenter

Har du lyst til at prøve kræfter med en udfordrende stilling, i en kommando med internationalt fokus? Så ser vi frem til at modtage en ansøgning fra dig. Joint Operations Centre ved Arktisk Kommando i Nuuk søger tre civile operationsassistenter.
Om os
Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund. Arktisk Kommando er i færd med at implementere anbefalingerne fra regeringens Arktis-analyse, hvilket bl.a. indebærer, at kommandoen får tilgang af nye kapaciteter, herunder satellitovervågning, fregatter, øget tilstedeværelse med fly, moderne kommando- og kontrolsystemer samt en øget bemanding. Kommandoen skal endvidere stå i spidsen for oprettelsen af en frivilligorganisation i Grønland. Samtidig sker der for tiden en markant sikkerhedspolitisk og militær udvikling i det arktiske område, hvilket i høj grad påvirker Arktisk Kommando. Dagligdagen i kommandoen er præget af et højt beredskab, mange operative opgaver, dynamisk opgaveløsning og et tæt samarbejde med bl.a. amerikanske og canadiske styrker.

Kommandoens operationer ledes fra et døgnbemandet operationscenter (Joint Operations Centre) i Nuuk, hvor du vil komme til at arbejde. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol, ligesom kommandoen kan forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med myndighederne i nabolandene til Grønland og Færøerne, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Bemandingen vil stige i den kommende tid. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har personel og enheder fordelt over fem tidszoner.
Om stillingen
Du vil komme til at arbejde i Arktisk Kommandos operationsrum, der også kaldes Joint Operations Centre. Fra operationsrummet styres de mange opgaver, som Arktisk Kommando løser, eksempelvis eftersøgnings- og redningsoperationer. Som medarbejder i Joint Operations Centre vil du spille en vigtig rolle i forbindelse med løsningen af alle de operative opgaver, som Arktisk Kommando bliver stillet over for. Du vil være den medarbejder, der bl.a. har ansvaret for billedopbygning til lands, til vands og i luften, hvilket betyder, at du ved hjælp af computersystemer skal kunne danne dig et overblik over, hvad der sker i Arktisk Kommandos operationsområde i og omkring Grønland og Færøerne.

Du vil komme til at skulle betjene en række IT systemer, der bl.a. benyttes til overvågningen af de grønlandske farvande og det grønlandske luftrum.
De alsidige opgaver involverer kommunikation med både ind- og udenlandske samarbejdspartnere, hvilket betyder, at det er en fordel at have kendskab til grønlandsk og engelsk i skrift og tale, idet det dog ikke er et krav.
Du vil på sigt skulle indgå i en fastlagt vagtholdsturnus, der strækker sig over ugens syv dage.
Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og stor mulighed for udvikling inden for de mangeartede arbejdsopgaver Arktisk Kommandos Joint Operations Centre dagligt bliver stillet over for.
Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i dine evner og IT kompetencer.
Du skal forvente at skulle deltage i en del kurser og efteruddannelse, herunder også kurser i Danmark, hvor der vil blive stillet både fysiske og skriftlige krav.
Om dig
Vi forstiller os, at du har afsluttet gymnasiet, handelsskolen eller en anden gymnasial uddannelse. Du må også meget gerne have erhververfaring. Det vigtigste er dog, at du er lærenem og har mod på at kaste dig ud i nye udfordringer.

Som person er du moden, selvstændig og god til at samarbejde både med dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere ud over på dansk også gerne på grønlandsk og engelsk. Du har let til smil, forstår og respekterer at andres forskelligheder bidrager til en fælles opgaveløsning, som vi tror på fremmer det gode arbejdsmiljø i en til tider travl hverdag. Da hverdagen i Joint Operations Centre kan være hektisk, er det vigtigt, at du er god til at holde flere bolde i luften samtidig. Du har en baggrund, hvor du tidligere har arbejdet med forskellige IT-systemer og er god til at lære nye. Det er en fordel, hvis du har interesser inden for fly- og/eller det maritime område med et grundlæggende kendskab disse. Det vil også være en fordel, hvis du har lokalkendskab et eller flere steder i Grønland.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale. Du bliver ansat som overassistent og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst på basistrin 1 - 5 afhængig af din anciennitet. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Der vil ikke blive anvist bolig til disse stillinger.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Kontaktperson Ulrik Ivan Andersen, +299 521162, Mail: fko-a-ldjoc1@fiin.dk, eller Rasmus Burin Høgh Kimer, +299 36 40 16, Mail: fko-a-chjoc@fiin.dk
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på telefon +45 728 19158.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.
Stillingen er til besættelse 1. februar 2019, eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge jobbet via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

31.01.2019

Indrykningsdato

14.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent