Seniorsergent som EASA FLYMEK elevvejleder ved Helicopter Wing Karup


Seniorsergent som EASA FLYMEK elevvejleder ved Helicopter Wing Karup

Aircraft Maintenance Squadron (AMS) har brug for en selvstændig og moden seniorsergent, der kan tage ansvar for gennemførelsen af praktikforløbet for EASA flymekanikeruddannelsen og virke som mentor (elevvejleder) for vores flymekanikerelever.
Om os
Helicopter Wing Karup (HW KAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Wingen støtter Hæren, Søværnet, rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Om enheden:
AMS er værkstedet på HW KAR, som udfører planlagte eftersyn og større reparationer på alle Forsvarets helikopterkapaciteter.
Om stillingen
Stillingen byder på mange udfordringer og en del selvstændigt arbejde. Derfor kræver det, at du kan arbejde målrettet og koncentreret og er god til at prioritere dine arbejdsopgaver.

Du er overordnet ansvarlig for den praktiske del af uddannelsen for flymekanikerelever ved HW KAR i AMS og i eskadriller.

Du vil indgå i AMS øverste ledelsesteam og derfor blive inddraget i diverse tekniske sagsbehandlings- og koordinationsopgaver.

Som elevvejleder er du ansvarlig for at:
- Hver elev ved flymekanikeruddannelsen gennemfører den nødvendige praktik.
- Planlægge og gennemføre praktisk undervisning for eleverne i henhold til Logbook.
- Planlægge gennemførelse af assessment for eleverne ved afslutningen af hver praktikperiode.
- Godkende erfarne flyteknikere til Valuators (praktiske undervisere).
- Instruere Valuators (praktiske undervisere) i deres ansvar og pligter og udfærdige og vedligeholde liste med de godkendte og aktive Valuators.
- Kontrollere om elevernes Logbook løbende bliver ført i henhold til gældende bestemmelser.
- Løbende kommunikere med Air Force Training Centre (AFTC) om tilgang/afgang af assessorer, elevvejledere og faciliteter.
- Gennemføre månedlige møder med tjenestedets elever.
- Udarbejde FOKUS personudtalelser (PU) på eleverne ved udgangen af hver praktikperiode.

Afhængigt af dine kvalifikationer og interesser, kan opgaver som skydeleder, køretøjsomskoling og deltidsunderviser ved AFTC komme på tale.
Om dig
Vi forventer, at du kan overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø med flere samtidige udfordringer. Du skal kunne holde flere bolde i luften på en gang, da arbejdsbyrden nogle gange kan være ret omfattende.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og forudse arbejdsopgaver efterhånden som de opstår og være i stand til selv at kunne prioritere opgaverne.

Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner, brænder for at arbejde med og udvikle/mentorer mennesker og tager initiativ i forhold til opgaveløsningen, da funktionen kræver modent samarbejde med såvel elever som medarbejdere i AMS, HW’s eskadriller og andre støttefunktioner.

Som person har du mod på at blive udfordret såvel fagligt, som personligt. Derudover skal du deltage i HW KAR rejsevirksomhed, hvor det måtte være nødvendigt.

Kvalifikationer:
- Du er seniorsergent eller oversergent vurderet egnet til højere grad.
- Du er flymekaniker eller har anden relevant baggrund med god indsigt i arbejdet som tekniker på det flyspecifikke område.
- Du besidder gode evner til at kommunikere med såvel ledelse som medarbejdere.
- Du er udadvendt og imødekommende og finder det let at indgå i dialog og samarbejde på tværs af organisationen.
- Du er god til at tage initiativ og evner at inddrage andres viden og kompetencer med henblik på en helhedsorienteret opgaveløsning.
- Du er punktlig og serviceminded.

Stillingen kræver beståelse af Forsvarets almindelige fysiske basiskrav og at du er helbredsmæssigt godkendt til udsendelse i internationale missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Allan Frølund Kristensen på telefon 7284 2702 ved Helicopter Wing Karup.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 31. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 6, 2019 og stillingen er til besættelse snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2019

Indrykningsdato

13.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent