Hæren 06

Chef for Communications and Informationssystems sektionen og Kryptosikkerhedsofficer (GENOPSLAG)


Chef for Communications and Informationssystems sektionen og Kryptosikkerhedsofficer

Er du klar på en spændende, varieret og travl hverdag, præget af opgaver med stor betydning? så er stillingen som Chef for Communications and Informationssystems sektionen og Kryptosikkerhedsofficer ved staben i 1. Istartbataljon noget for dig.
Om os
Bataljonen består af en stab og fire underafdelinger til henholdsvis elektronisk krigsførelse, Human Intelligence/Unmanned Arial Systems, informationsaktiviteter og hærens basisuddannelse. Bataljonen reorganiseres i forbindelse med det nye forsvarsforlig og opstilles som en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens samlede midler i relation til efterretning, overvågning og opklaring.
Om stillingen
Chefen for Communications and Informationssystems sektionen er ansvarligt for og leder Communications and Informationssystems sektionens arbejde såvel under indsættelse/øvelser som i garnison, samt varetager funktionen kryptosikkerhedsofficer.

Sektionschefen er chefens nærmeste rådgiver vedr. bataljonens samle signal- og kryptotjeneste, herunder ansvarlig for udarbejdelse af direktiver vedr. signaltjeneste og kryptotjeneste, samt befalinger i forbindelse med bataljonens aktiviteter.

Sektionschefen er bataljonens primære kontakt til Forsvarets Frekvenskontor, samt 1. Brigades Signalofficer og Communications and Informationssystems sektion.

Sektionschefen bidrager til bataljonens koordination med eksterne enheder og myndigheder. Endvidere bidrager sektionschefen til bataljonsstabens stabs- og føringsuddannelse, samt certificering af bidrag til nationale og internationale missioner.

Sektionschefen leder og kontrollerer bataljonens signal- og kryptotjeneste, herunder koordinerer uddannelse med Uddannelsessektionen.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent med bred operativ erfaring fra andre tjenestesteder i hæren og internationale missioner, herunder efterretningserfaring fra et eller flere specialer og erfaring fra en eller flere stabsfunktioner på bataljons- og/eller brigadeniveauet.

Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede bataljonen og underlagte enheder.

Du er nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed.

Du har om muligt gennemført signalbefalingsmandskursus (TGR 405).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og
organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du er udpeget til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Jan Foss på telefon 72 82 93 01.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2019.

Sidste ansøgningsfrist er den 27. januar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 5 og 6.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Hærens Kamp- og Ildstøttecenter samt Hjemmeværnsskolen
hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Hærens Efterretningscenter har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og i vedhæftede folder.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

27.01.2019

Indrykningsdato

11.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent