Missionplanner

HR-faglig koordinator til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


HR-faglig koordinator til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Brænder du for HR, evner du at sætte kundens behov i centrum, og er du god til at holde mange bolde i luften? Trives du med en udfordrende hverdag, hvor tempoet og humøret er højt?

Så har du nu muligheden for at blive ansat som specialkonsulent og blive en del af Policy- og Koordinationselementet ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Karup.
Om os

Policy- og Koordinationssektionen hører under Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Rådgivningsafdelingen har ekspertise indenfor HR, og skal understøtte operationaliseringen af Forsvarets HR-strategi. Afdelingen skal endvidere, i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver. Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere og indeholder en partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og myndigheder, de støtter, samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion, som udover Policy- og Koordinationselementet også indeholder HR-Service, Bemanding Operationer og HR-Personaleadministration for Forsvarskommandoen i Vest

Policy og Koordinationselementet består af i alt 9 medarbejdere, som geografisk er delt mellem Karup og Ballerup. Elementet har en central og koordinerende rolle på tværs af styrelser og myndigheder vedrørende operationaliseringen og implementeringen af HR-strategien, samt øvrige HR-tiltag. I samarbejde med HR-partnerne skal elementet, og resten af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver ved såvel militære som civile styrelser og myndigheder.
Om stillingen

Du bliver fagligt ansvarlig for et dynamisk team af dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, koordination og evnen til at arbejde tværfagligt er i højsædet. Du får et nært samarbejde med elementlederen, som har personaleansvaret for medarbejderne i teamet, og I varetager i fællesskabopgaven omkring teamets drift og løbende udvikling.

Din nærmeste leder er souschef i Rådgivningsafdelingen, og du kommer derfor i mange henseender til at arbejde tæt på og sammen med Rådgivningsafdelingens ledelse.

Qua din funktion som fagligt ansvarlig, evner du at skærpe teamets, og den enkeltes, faglige fokus, og skabe faglig udvikling og fremdrift for teamet som helhed. Du er god til at uddelegere og give konstruktiv feedback. Endvidere er du en stærk samarbejdspartner, som er bevidst om at gode løsninger ofte opstår i sparring med andre.

Dine overordnede ansvarsområder bliver bl.a.:

- Sagsbehandling, tværgående koordination, rådgivning og vejledning af chefer og HR-Partnere i relation til HR-området.

- Bidrage til operationalisering af HR-strategien, diverse HR-tiltag samt aftale- og overenskomstområdet.

- Koordination af processen med forhandling og udmøntning af chefløn og NYLØN.

- Rådgivning og policyafklaring vedr. FOKUS (bedømmelse og udviklingskontrakt),

- Indsigt i Persondataforordningen (GDPR), og dermed mulighed for aktivt at bidrage til den praktiske forankring af GDPR i det daglige arbejde ved ledelsen og medarbejdere.

- Koordination af tværgående opgaver og taskere samt HR-Partnermøder.

- Sikre en hurtig, professionel, løsningsorienteret og imødekommende sagsbehandling.

- Sikre fortsat fokus på udvikling af selvbetjeningsløsninger og digitaliseringsprojekter.
m.fl.

Vi tilbyder dig en arbejdsplads, hvor det gode arbejdsmiljø og worklife-balance er i fokus.
Du får en spændende stilling, hvor du bliver fagligt ansvarlig for 8 medarbejdere, ligesom du får mulighed for at dygtiggøre dig.


”Du får en spændende hverdag med afveksling og komplekse opgaver og er sammen med teamets øvrige medarbejdere med til at præge HR-dagsordenen. Du bliver en del af en energisk arbejdsplads med topmotiverede og fagligt dygtige medarbejdere, der alle har arbejdsopgaver, som de hver især brænder for og tager et stort ejerskab for,” siger Charlotte Mabrouk, der står klar til at tage godt i mod dig.
Om dig

Vi forestiller os, at du har en civil samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller tilsvarende og klar til prøve kræfter med en stilling som HR-faglig koordinator.

Du har erfaring med sagsbehandling inden for HR-området i en større organisation og gerne politisk styret organisation. Har du tillige kendskab til Forsvaret, vil det blive betragtet som en fordel.

For at blive en succes i stillingen er du helhedsorienteret og tillidsvækkende, og du forstår at rådgive chefer samt have fokus på kundernes behov for at tilsikre en høj kvalitet. Da du arbejder med personfølsomme sager, er det vigtigt, at du er yderst kvalitetsbevidst i din opgaveløsning.

Som person er du en stærk formidler, udadvendt og sætter en ære i positiv dialog, da du er sparringspartner for mange forskellige mennesker internt såvel som eksternt.
Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet som specialkonsulent efter gældende overenskomst mellem
Finansministeriet og Akademikere i staten. Basislønnen er 40.392,92 kr. om måneden. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Derudover er der mulighed for at forhandle et personligt tillæg efter kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef i Rådgivningsafdelingen, chefkonsulent Charlotte Ben Mabrouk, , på telefon 3266 5952.

Spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Julie Hasforth, fra
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 3266 5702.

Ansøgningsfristen er 24. februar 2019.

Stillingen er til umiddelbar besættelse. Der vil naturligvis blive taget hensyn til allerede planlagt ferie.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Viborg

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

10.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent