MA til Assistent Chief of Staff Requirements (ACOS REQ)


NATO Allied Command Transformation søger militærassistent (MA) til Norfolk, Virginia

I et af alliancens hovedkvarterer søges en ny stabsofficer til en spændende og udfordrende stilling, hvor både ledelseserfaring på chefniveauet og kendskab til NATO er vigtige kompetencer for den kommende MA. Hvis du ønsker en tjeneste, som stiller store krav til dine personlige kompetencer, dine samarbejdsevner, personlig fremtoning og integritet, så er jobbet måske noget for dig.
Om os
ACT er NATO’s strategiske kommando for transformation med ansvar for at lede udviklingen af Alliancens kapaciteter. ACT har ca. 1.100 ansatte, heraf omkring 700 i Headquarters Supreme Allied Command Transformation (HQ SACT) der er beliggende i Norfolk, Virginia USA. ACT bidrager til at vedligeholde og udvikle Alliancens militære relevans.

Det gør ACT blandt andet ved at overtage det samlede ansvar for at styre fællesfinansierede kapaciteter til NATO fra vugge til grav. Requirements (REQ) divisionen i HQ SACT bidrager hertil med blandt andet at definere kapacitetsbehovet på baggrund af de operative brugerkrav fra ACO og undersøge innovative løsninger til opfyldelse af behovet.
Om stillingen
Stillingen byder på en særdeles udfordrende og dynamisk hverdag. Du vil arbejde direkte under og i tæt samarbejde med den danske general i HQ, hvis titel er Assistent Chief of Staff Requirements (ACOS REQ). Din opgave er at assistere generalen og virke som hans ledelsesstøtte. I REQ divisionen indgår omkring 90 civile og militære medarbejdere fra ca. 20 forskellige nationer, fordelt på fem afdelinger, der hver ledes af en oberst eller en ækvivalerende civil chef.

Dine vigtigste arbejdsopgaver er at:
- Yde assistance til ACOS REQ i alle aspekter af dennes udførelse af sine opgaver.
- Samarbejde om og koordinere REQ divisionens indsats med stabens chefer, sagsbehandlere, foresatte og sideordnede, herunder underlagte direktorater og myndigheder, for at sikre rettidig besvarelse af alle divisionens opgaver.
- Give supplerende direktiver og retningslinjer til staben i overensstemmelse med ACOS REQ’s overordnede direktiver.
- Monitere prioriteterne i stabens daglige arbejde for at sikre, at de er sammenfaldende med ACOS REQ’s og DCOS CAPDEV’s prioriteter.
- Behandling og udarbejdelse af materialer for ACOS REQ’s deltagelse i interne og eksterne møde- eller foredragsvirksomhed samt rejseaktivitet.
- Lede og overvåge divisionens administrative personel og sikre rettidig planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af ACOS REQ møder og chefmøder
- Være stedfortræder for ACOS REQ, når denne ikke kan deltage i interne møder.

Stillingen stiller krav til og udvikler dine evner til at agere i et multinationalt miljø, med mange aktører og dagsordner.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelsestrin II for Ledere/Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse.

Det forventes, at du har erfaring fra en eller flere funktioner i den militære chefgruppe, og du har gode analytiske evner, har overblik og kan holde mange bolde i luften.

Det er vigtigt, at du har talent for at skabe og vedligeholde netværk, at du er serviceminded, og at du kan samarbejde med folk med forskellige faglige, uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde. Du er fleksibel og har viljen til at lære nyt, tage udfordringerne som de kommer, samt er god til at formulere dig i både skrift og tale på engelsk.

Det er en forudsætning, at du har erfaring på chefniveau fra tjeneste ved en værnfælles stab/NATO-stab og dermed har et godt kendskab til NATO og specielt forståelse af NATO politiske dimension.

Du skal være indstillet på, at der er et højt arbejdspres, og at du kan agere positivt og fleksibelt i relation til arbejdstider.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.
Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Stillingen er til besættelse snarest. Den besættes som udgangspunkt for en fireårig periode.

Du vil blive udstationeret under den nye udetillægsordning og skal have bestået engelsk sprogtest til SLP(3-3-3-3).

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes (i denne stilling NATO SECRET) og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

KONTAKT
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte ACOS REQ, Brigadegeneral Poul Primdahl på tlf +1 757 469 3970 eller MA oberstløjtnant Brian Nissen på tlf +1 757 747 4165. Bemærk seks timers tidsforskel mellem Danmark og Virginia, USA.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte, HR-konsulent Mette Wassmann på tlf. +45 3266 5111 eller mail fps-ba-bs103@mil.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 6. januar 2019 og ansættelsessamtaler planlægges gennemført via SKYPE eller VTC hurtigst mulig efterfølgende. Forventeligt i uge 3/2019.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) NORFOLK

Lokation

Internationale operationer

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

06.01.2019

Indrykningsdato

06.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent