Næstkommanderende om bord på inspektionsfartøjet LAUGE KOCH


Næstkommanderende om bord på inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

Kunne du tænke dig et udfordrende job som næstkommanderende på et inspektionsfartøj, hvor du udvikler dine ledelsesmæssige kompetencer samtidig med, at du vedligeholder og udvikler dine navigatoriske og sømandskabsmæssige færdigheder i et af verdens mest udfordrende miljøer? Så er du måske vores nye næstkommanderende.
Om os
Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH er den nyeste enhed i KNUD RASMUSSEN-klassen med primært operationsområde i Nordatlanten ved Grønland og sekundært i områder i regi af nationale og internationale opgaver. I vinterperioden vil LAUGE KOCH operere i Sydvestgrønland og forskydes oftest i sommerperioden nordpå til Thule området eller Østgrønland for støtte til Slædepatruljen Sirius. Opgaverne er varierede og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, støtte til det grønlandske samfund herunder fiskeriinspektion og isbrydningsassistance, searh and rescues, søopmåling samt støtte til forskere.

Besætningen ombord på LAUGE KOCH udgøres til enhver tid af 21 personer, hvilket betyder at samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen er tæt. Dette giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Skibet har reelt to besætninger, som løbende gennemfører udskiftning. Planlægningen fastlægges for et år af gangen, hvilket giver det enkelte besætningsmedlem stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder.
Om stillingen
Du er som næstkommanderende chefens stedfortræder og fungerer endvidere som forvaltningsofficer, operationsofficer og vagtchef. Derudover er næstkommanderende ansvarlig for skibet hospital, Flight Deck Officer under operationer med helikopter, våbenofficer og sikkerhedsofficer.

Sejladsmønsteret er som udgangspunkt to måneder ude og to måneder hjemme. Besætningen skifter dråbevis, så du vil gøre tjeneste med medarbejdere fra både 5. og 6. kapacitet på LAKO. Udskiftningsdatoerne for kommende år bliver fastlagt sidst på året, og sejlplanen udarbejdes i samarbejde med skibets anden næstkommanderende. Det betyder, at du selv har indflydelse på sejladsmønstret, og at du ved, hvornår du skal sejle op til et helt år ud i fremtiden.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og uddannet taktisk officer i søværnet. Alternativt er du erfaren premierløjtnant og kan realkompetenceafklares til næste niveau. Endvidere vægtes gennemført Taktisk Officerskursus (TAC 671 og 672) højt. Du har solide navigations- og sømandskabsmæssige kundskaber og gerne sejladserfaring fra Nordatlanten samt kendskab til indenskærs sejlads på f.eks. Grønlands vestkyst.

Det falder dig naturligt at agere som chefens stedfortræder, og du har ambitioner om MMS og chefvirke i Division 19 på sigt.

Du er i stand til at arbejde selvstændig, og du har gode ledelsesmæssige kompetencer i forhold til en mindre organisation, hvor alle udfylder nøglefunktioner om bord. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i et miljø, hvor 21 mænd og kvinder skal få hverdagen til at fungere langt væk fra familien i længere perioder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v. Derudover skal du have gyldigt blåt bevis samt gyldig træningstilstandsprøve.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for inspektionsfartøjet LAUGE KOCH, orlogskaptajn Claus Lumby Gudbjerg på tlf. +45 4130 9892/+45 4130 9899, FIIN- adresse: LAKO-LE001A eller e-mail: LAKO-LE001A@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Pia Knudsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.+45 7281 9144.

Ansøgningsfristen er 19. december 2018. Stillingen er til besættelse 1. februar eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.12.2018

Indrykningsdato

06.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent