håndværker

Lager- og logistikoperatør til Logistiksektionen


Lager- og logistikoperatør ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn i Ballerup

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn søger en fleksibel og serviceminded lager- og logistikoperatør til Logistiksektionen.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er et af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Øst.

Distriktet er en operativ myndighed, som opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hjemmeværnet. Distriktet består af en fast stab med ansat personel samt elleve hjemmeværnskompagnier, som udelukkende er bemandet med frivillige soldater.

Distriktet med den faste stab, har domicil i Jonstruplejren i Ballerup.

Den faste distriktsstab er organiseret i en Operations-, plan- og uddannelsessektion samt en logistiksektion. Funktionen som lager- og logistikoperatør er placeret på Uddannelsesmaterielkontoret, som hører under logistiksektionen. Kontoret består af en materielforvalter og en assistent.

Distriktets ansvarsområde er geografisk sammenfaldende med Københavns Vestegns Politikreds. Distriktet har, inden for ansvarsområdet, ansvaret for Hjemmeværnets støtte til det øvrige forsvar, politi og samfund.
Om stillingen
Som lager- og logistikoperatør vil du deltage i vartning, udlån og håndtering af distriktets uddannelses- og puljemateriel samt beredskabsmæssige materielbeholdninger.

I forbindelse med ovenstående omfatter dine opgaver følgende:

•Transportopgaver i relation til materiel, ammunition og farligt gods.
•Afhentning/levering/udlån af materiel til uddannelser og øvelser.
•Sikre at farligt gods håndteres jf. de herfor gældende love og bestemmelser.
•Modtagelse af materiel til distriktets beholdninger.
•Sikre at gældende bestemmelser i forbindelse med opbevaring og transport af materiel, våben og ammunition efterleves.

Endvidere vil dine opgaver omfatte:

•Hjælpe til med gennemførelse af køretøjsforvaltning og –vartning.
•Støtte ved mønstring/optælling/eftersyn af materielbeholdningerne ved kompagnierne.
•Hjælpe med udarbejdelse og føring af distriktets eget forsyningsregnskab.
•Afløse ved videreformidling af godkendte materielrekvisitioner.
•Deltagelse ved varemodtagelse af indkøbte serviceydelser.
•Bistå ved koordinering af vedligeholdelsestjenestens gennemførelse, herunder oprettelse af vedligeholdelsesmeddelelser.

Vi har i øjeblikket normal tjenestetid mandag til torsdag kl. 08.00-15.30 og fredag kl. 08.00-15.00.
Du skal påregne deltagelse i aktiviteter, som kan ligge uden for normal arbejdstid.
Du vil blive tilbudt arbejdsbeklædning.
Om dig
Du har en lager- og logistikuddannelse.

Du har om muligt forudgående kendskab til Forsvaret og gerne Hjemmeværnet.

Du er rutineret bruger af MS officepakken. Det er ønskeligt, at du har kendskab til SAP R/3 (DeMars) og dokumenthåndteringsprogrammet Captia samt Hjemmeværnets internetbaserede platform HJV.DK, men det er ikke et krav.

Du har erhvervet kørekort B og C og det er ønskeligt, at du har gaffeltruckcertifikat B.

En væsentlig del af dit arbejdsområde vil være håndtering af farlig gods, hvorfor det er ønskeligt at du har farlig gods, grundkursus ADR inkl. klasse 1.

Relevant uddannelse og omskoling vil kunne finde sted ved ansættelse ved udarbejdelse af en uddannelsesplan med henblik på at erhverve eventuelle manglende kompetencer.

For at kunne bestride jobbet lægger vi desuden vægt på følgende personlige kompetencer:

•Du har en høj faglighed og fleksibilitet i forhold til din opgaveløsning af egne som sektionens opgaver.
•Du er en god holdspiller og er serviceminded.
•Du er struktureret og kan håndtere flere opgaver samtidigt.
•Du har gode samarbejdsevner.
•Du er stabil i relation til mødetider og overholdelse af indgåede aftaler.
•Du er fleksibel, omstillingsparat i forhold til udvikling af nye procedurer og er indstillet på at deltage i opgaveløsning og uddannelsesaktiviteter ved distriktet.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles
Forbund (3F) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriets og Offentlige Ansattes Organisationer- Det statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Lønnen udgør 24.186,50 kr. pr. måned (med svendebrev). Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn, major Pia S. Nybo på telefon 7282 0857.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Julie Manthey Palmquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 7. januar 2019 med samtaler snarest muligt herefter.
Stillingen er til besættelse den 1. februar 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

07.01.2019

Indrykningsdato

06.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent