3. Eskadre søger en navigationsbefalingsmand


3. Eskadre søger en navigationsbefalingsmand

Er du en erfaren befalingsmand og er du klar til et job, hvor det er dine ledelsesmæssige og faglige evner, der kommer i fokus?

Her har du muligheden for et alsidigt job, hvor du vil indgå i skibsledelsen om bord på en god og sammentømret besætning. Jobbet vil med garanti udvikle din profil og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.


Om os
DIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365. Dette giver hver kapacitet i divisionen ca. 150 sejldage om året.

Vi har en bred opgaveportefølje, der bl.a. omfatter suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredningstjeneste, deltagelse i forureningsbekæmpelse til søs, assistance til politi og skat samt øvrige opgaver og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.

DIANA-klassen har basehavn i Korsør og bliver en del af den nye 3. Eskadre som DIV 31.


Om stillingen
Som skibets navigationsbefalingsmand har du ansvaret for skibets navigationsmidler samt navigationsudstyr. Navigationsbefalingsmanden er desuden daglig leder for skibets dæksbesætning, der udgør 4 dæksgaster, og har ansvaret for vedligeholdelse af dæksudrustning og våben m.m. Derudover er navigationsbefalingsmanden indsatsleder under havariruller og er gruppeleder i forbindelse med TMG-skydninger. Navigationsbefalingsmanden indgår i skibets ledelse og har derfor indflydelse på beslutningerne samt en del af ansvaret for, at disse bliver udført.

Til søs indgår navigationsbefalingsmanden i tørnen som vagtchef på broen og har under skibets operationer en central rolle i udførelsen af disse. Navigationsbefalingsmanden er ansvarlig for skibets navigationsplanlægning, dæksbesætningens vagttjeneste og uddannelse/udvikling af dæksbesætningen.

Navigationsbefalingsmanden indgår også i det administrative arbejde med at taste besætningens rejser, løn, bookning af kurser mm.

Derudover vil du indgå i skibsgruppevagten på FLS KOR, hvor du kan forvente 15-20 vagtdage pr. år.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Vi søger en ambitiøs og struktureret befalingsmand med personlig gennemslagskraft baseret på en god menneskelig forståelse.

Du arbejder selvstændigt, men kan naturligvis også indgå i et team, er initiativrig og har et godt overblik. Du er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og med et åbent sind indgår du i et omskifteligt miljø, hvor opgaverne kan ændre sig med kort varsel.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring som navigatør i andre af søværnets enheder, og du navigerer og manøvrerer egenhændigt på sikker og forsvarlig vis.

Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i et beredskab, men tingene kan gå stærkt, hvis det først brænder på. Derfor er det vigtigt, at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau. Du skal derfor have gode samarbejdsevner og gode leder- og føreregenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning.

Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det, at du af natur har tillid til folk og gerne uddelegerer opgaver, men samtidigt kan vise vejen når det gælder.

Kvalifikationer
For at komme i betragtning til stillingen skal du have gennemført Søværnets basisuddannelse samt den grundlæggende sergentuddannelse. Du skal desuden have gennemført VUT1/ML eller være egnet til at gennemføre denne.

Krav

Søværnets sergentuddannelse
Videreuddannelsestrin 1, for mellemledere eller egnet til at gennemføre denne
Kystskipperuddannelse eller egnet til at gennemføre denne
Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
Uddannet røgdykker og indsatsleder
Skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT

Ønskværdige Krav

DeMars 926 Personale adm. I/II
DeMars 900 Grundlæggende DeMars
DeMars 908 Arbejdstidsstyring
DeMars 910 Rejsestyring
Gruppeleder TMG
Begrænset certifikat radiooperatør GMDSS (ROC)
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA)
ECDIS Betjeningskursus

Ansættelsesvilkår
ANSÆTTELSESVILKÅR
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for ROTA A (6. kapacitet) kaptajnløjtnant Magnus Krogsgaard på telefon: 41309867 eller mail: D24-K6-CH@MIL.DK
Alternativt OK Jan Niegsch, SAKBE, på telefon: 72856331 eller CSG John Rasmussen, SAKBE, på telefon: 72856331.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Ansøgningsfrist er 17. januar 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. Eskadre (3 ESK)
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

17.01.2019

Indrykningsdato

05.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent