Seniorsergent til drifts- og støttesektion ved kampstøtte/KALA/FMI.


Seniorsergent til drifts- og støttesektion ved kampstøtte/KALA/FMI.

Kan du manøvrere i en dynamisk hverdag, er du serviceminded og er velbevandret i PM- og MM-modulerne i SAP samt forvaltningsgrundlaget? Har du lyst, mod og evner til at være forretningsområdechefens nærmeste rådgiver på driftsområdet og har du mod på projektledelse og forretningsudvikling? Så er dette job helt sikkert noget for dig.
Om os
Forretningsområde Kampstøtte varetager ansvaret for kapacitetsområderne artilleri og morterer, optik og sensorer, TACP- og opklaringsmateriel, mini-UAS, lejrmateriel, sanitetsmateriel, containere, løft- træk- og surringsmateriel (LTS) samt ingeniør- og CBRN materiel.
Drifts- og støttesektionen ved Forretningsområde Kampstøtte, søger en sagsbehandler med ansvaret for at støtte og rådgive forretningsområdets medarbejdere om driftsrelaterede opgaver, herunder brug og anvendelse af de af styrelsen tildelte IT-værktøjer, samt gennemførelse af mindre projekter inden for Forretningsområde Kampstøtte.

Sektionen beskæftiger fem medarbejdere, der både omfatter militære og civile. Sektionen består af en chef og fire sagsbehandlere, der primært støtter driften, rammeaftaleproduktionen samt forretningsudviklingen ved forretningsområdet. Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte.
Om stillingen
Du skal, med reference til forretningsområdets næstkommanderende, deltage i monitering af forretningsområdets materielsystemers driftsprofiler.
Medvirke i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af seminarer og møder med samarbejdspartnere.

Sagsbehandle og støtte vedr. forretningsområdets MATDATA-sager, samt bidrage til kvalitetssikring af teknisk dokumentation.

Rådgivning og støtte vedr. udfasning/bortskaffelse/sanering/reduktion/substitution af materiel og kapaciteter.

Varetager den daglige forsyningstjeneste i forretningsområdet, herunder administration af forretningsområdets myndighedsbeholdning, og
være floorwalker på IETDS og KESDH (Captia).

Derudover skal du understøtter Forretningsområdets sektioner med udarbejdelse af rammeaftaler og deltage i – og bidrage til udvikling af forretningsområdet.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT-II/ML).

Du har en stor faglig og teknisk forståelse. Du evner at løse opgaver i forhold til helheden og har sans for detaljen. Du har nemt ved at tilegne dig ny viden og kunnen på de af forretningsområdets tildelte IT-værktøjer.
Du har gennem din tidligere tjeneste oparbejdet en stor erfaring og kunnen i anvendelse af DeMars.

Du har let til samarbejde og er god til at skabe netværk og nye relationer. Du er ikke bange for at tage initiativet og gå forrest, når det gælder løsning af opgaver, ligesom kendskab til projektledelse er en klar fordel.

Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i et teamwork. Derudover er det vigtigt, at du kan vejlede og sparre med forretningsområdets medarbejdere og chefer. Endelig er du struktureret og god til at prioritere dine opgaver.

Du er god til at kommunikere og kan formulere dig på skrift og tale, såvel på dansk, som på engelsk.
Engelsk på niveau 3-2-3-2.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Anders G. Kristensen på tlf.: 728 14971, eller pr. mail FMI-La-CHSDS@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 01. januar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 2.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe, sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.01.2019

Indrykningsdato

05.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent