Psykolog til barselsvikariat i Veterancentret, København


Psykolog til barselsvikariat i Veterancentret, København

Vil du gerne arbejde med veteraner og deres pårørende, så har vi en spændende tidsbegrænset stilling i København.

Vi søger en engageret og dygtig psykolog, gerne med klinisk erfaring, som vil arbejde med traumebehandling og ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.
Om os
Militærpsykologisk afdeling er en del af veterancentret, og består af ca. 30 engagerede psykologer, fordelt på flere matrikler i landet. Vi yder psykologisk bistand til Forsvaret gennem behandling og rådgivning af veteraner, soldater og pårørende, undervisning før udsendelse samt psykolog faglige interventioner under soldaternes udsendelse, og i løsning af kriseopgaver nationalt.
Om stillingen
Som psykolog i klinikken indgår du i et velfungerende og kompetent team, hvor der er rige muligheder for faglig udvikling. Supervision, relevant efteruddannelse og fælles kurser er højt prioriteret i afdelingen. Vores tilbud til veteranerne er omfattende og behandlingsforløbene ofte længerevarende, fordi vi tilbyder behandling så længe klienterne vurderes at have gavn af den.

Du varetager klinisk psykologisk udredning og behandling af soldater, veteraner og deres pårørende, både individuelt, i par og i grupper. I tæt samarbejde med Veterancentrets Videnscenter afprøver og udvikler vi løbende nye behandlingsformer og tiltag især rettet mod PTSD. Udover udredning og behandling varetager du i mindre omfang også krisepsykologiske opgaver samt undervisning og oplæg.

Dine arbejdsopgaver vil fortrinsvis være:
- Visitation af veteraner, soldater og pårørende
- Psykoterapeutisk behandling individuelt og i gruppe
- Telefonisk rådgivning
- Tværfagligt samarbejde om klienter med andre faggrupper i Veterancentret
- Krisepsykologiske opgaver
- Undervisning og oplæg
Om dig
Du er psykolog og tæt på autorisation. Du ønsker at arbejde evidensbaseret og ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Du er psykisk robust, så du kan håndtere at tale med soldater og pårørende, der har været udsat for svære hændelser.

Du trives med højt arbejdstempo, er fleksibel og kan leve med en vis rejseaktivitet, da vi tilbyder undervisning på andre af landets kaserner, og når vi har fælles samlinger i klinikken.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Lønnen er anciennitetsbestemt og dertil kommer autorisationstillæg, et centralt forhandlet tillæg samt mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Til stillingen er der knyttet fysiske og helbredsmæssige krav, da man om nødvendigt kan komme i betragtning til udsendelse i internationale missioner, hvis den politiske situation ændrer sig. Du skal derfor gennemgå en helbredsundersøgelse og fysisk afprøvning forud for ansættelse. Prøven bør som hovedregel kunne bestås af personer i almindelig form. Du kan læse om de fysiske krav på traenmedforsvaret.dk

Desuden skal du gennemgå en psykologisk test og samtale med henblik på, at vurdere din motivation og kvalifikationer til at løse de mangfoldige opgaver i stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Klinikleder Dorte Hjortkjær på tlf. 7216 3260. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke på tlf. 7281 9648.

Vi beder dig om at søge stillingen via nedenstående link. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Vikariatet er til besættelse den 1. marts 2019 eller snarest derefter. Ansøgningsfristen er 2. januar 2019

Ansættelsessamtalerne holdes i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup onsdag den 9. januar 2019. Fysisk test, helbredsundersøgelse og psykologisk vurdering foregår i Jonstruplejren i Ballerup mandag den 14. januar 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

02.01.2019

Indrykningsdato

04.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent