Sagsbehandler til Totalforsvarsarkivet, Karup.


Sagsbehandler til Totalforsvarsarkivet, Karup.

Er du en erfaren soldat, empatisk, akkurat, som trives i en travl hverdag, og hvor du har en meget selvstændig rolle, kan du meget vel blive vores nye sagsbehandler i Totalforsvarsarkivet.
Om os
Totalforsvarsarkivet er opbevaringssted for alle papirbaserede stamdata på personale, der enten er ansat, eller har været ansat i Forsvaret. Det være sig alle personalekategorier indenfor både militære og civile ansættelser.

Efter implementeringen af elektronisk patient journal (EPJ) ved Forsvarets infirmerier er Totalforsvarsarkivet blevet opbevaringssted for fysiske helbredsposer.

Vedligeholdelsen af arkivet varetages af 2 civile sagsbehandlere samt en assistent på deltid. Ud over at sørge for at stampapirer på tidligere ansatte kommer på plads, servicerer man med at finde stampapirer frem i forbindelse med genansættelse af en tidligere ansat.

Ved henvendelser fra borgere, der tidligere har været ansat i Forsvaret og har behov for dokumentation for ansættelse, uddannelse, udsendelser, sejltid o.l., udfærdiges en bekræftelse til borgeren. Behovet for borgeren kan opstå f.eks. i forbindelse med jobansøgninger, eller vedkommende er ansat ved en anden myndighed inden for staten og skal have udregnet anciennitet til jubilæum eller pension. Til dette arbejde får de civile medarbejdere råd og vejledning af to seniorsergenter, hvoraf den ene er arkivets leder.

Herudover er en af arkivets vigtigste opgaver, i rollen som arbejdsgiver, at besvare henvendelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i verserende sager samt besvarelse af henvendelser om aktindsigt i personalepapirer fra borgere og andre interessenter.

I en stor virksomhed som Forsvaret med ca. 20.000 medarbejdere inden for mange faggrupper er der nok at tage fat på. Dertil kommer sager omhandlende tidligere ansatte.

Totalforsvarsarkivet er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er fysisk placeret i Karup, hvor arkivhallen på små 500m2 med tilhørende kontorfaciliteter er placeret inden for Flyvestation Karups perimeterhegn i smukke omgivelser tæt på skov og kun et par hundrede meter fra Kragsø. Få meter fra kontorvinduerne ses et rigt fugleliv samt harer og råvildt.

Arkivhal og tilhørende faciliteter er forholdsvis nye. Du vil kunne regne med at skulle arbejde i lyse, pæne omgivelser.

Arbejdet vil, kort fortalt, omfatte sagsbehandling af arbejdsskadesager i rollen som arbejdsgiver. Besvarelse af henvendelser om aktindsigt. Støtte til bemandingselementerne i forbindelse med screening af stillingsansøgere. Samt naturligvis deltage i forbindelse med fælles opgaver og projekter.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Totalforsvarsarkivet repræsenterer du Forsvaret som arbejdsgiver i verserende sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi besvarer henvendelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med indhentelse af dokumentation i alle typer sager spændende fra ulykkestilfælde i hjemligt regi til de tungere psykiske eftervirkninger efter udsendelser i internationale operationer.

Ud over den faglige sagsbehandling inden for arbejdsskadesager, er en anden kerneopgave at besvare henvendelser fra borgere, advokater, fagforbund og tidligere ansatte i forbindelse med aktindsigt. Denne del varetages hovedsagelig af Totalforsvarsarkivets 2 civile sagsbehandlere, omend der kan være sager, der kræver din faglige indsigt.

Berøringsfladen internt i Forsvaret vil være ganske stor og du vil stort set få et samarbejde med samtlige tjenestesteder inden for Forsvaret, plus Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Forsvarets Efterretningstjeneste. Internt i Forsvarsministeriets Personalestyrelse arbejder vi tæt sammen med især bemandingsafdelingerne, Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor og Veterancentret.

Der vil være gode muligheder for at planlægge og tilrettelægge arbejdet i det omfang, at frister bliver overholdt, så der derved kan blive en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.
Om dig
Du er seniorsergent og har gerne været udsendt i internationale missioner, og du har en solid erfaring fra geleddet, hvor du også har været fører på forskellige niveauer. Du har kendskab til de forhold og vilkår som mange af vores soldater arbejder under – både i Danmark og i internationalt regi – Samtidig har du et bredt kendskab til og forståelse for opbygning og virke inden for andre værn end dit eget.

Du har stor erfaring inden for administration af personale. Er måske tidligere kommandobefalingsmand, banjermester, administrationsbefalingsmand og/eller udstikker.

Du er struktureret og disciplineret i din tilgang til opgaver, hvor du både anvender logik og analyse på en naturlig og sikker vis. Du har en bred erfaring som sagsbehandler, hvor du gerne har samarbejdet med forskellige myndigheder både indenfor og uden for Forsvaret.

Du vil blive en del af Totalforsvarsarkivet og indgå i et team, hvor synergi, samarbejde og gensidig respekt i en behagelig omgangstone, er en vigtig del af hverdagen. Alle er indstillet på at arbejde i en flad struktur, hvor man træder til, hvor det er naturligt i forhold til evner og kompetencer.

Du er let tilgængelig, en proaktiv teamspiller og du demonstrerer en lyst og vilje til at hjælpe de personer, som du møder i hverdagen. Du er selvstændig, du kan prioritere og du er loyal over for dit eget og enhedens ansvar.

Du er en god formidler og kommunikator. Du formulerer dig enkelt og klart på skrift, men samtidig har du en udpræget sans for en ligeværdig dialog mellem mennesker på alle niveauer - også dem, der kan have det lidt svært. Du behersker også engelsk i skrift og tale.

Som person har du en god social forståelse, empati og et godt menneskekendskab. Du evner at lytte til andre mennesker og kan bringe flere forskellige perspektiver i spil – og derved opnå resultater, der kan accepteres af de forskellige interessenter i en arbejdsskade-/erhvervssygdomssag.

Du har en generel god IT-forståelse, hvor du tidligere har arbejdet med DeMars, KESDH/Captia og Office-pakken.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved lederen af Totalforsvarsarkivet, seniorsergent Jesper Helgesø på telefon 728 19566 eller via mail: FPS-AEF-TFA1@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 24 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 6. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 3.

Stillingen er til besættelse den 1. februar 2019 eller hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.01.2019

Indrykningsdato

04.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent