Missionplanner

Joint Operations Centre søger Maritim vagtholdsleder


Joint Operations Centre søger Maritim vagtholdsleder

Interesserer du dig for Arktis, Grønland og Færøerne? Har du lyst til og mod på at medvirke til at præge udviklingen af Forsvarets øgede indsats i Arktis? Finder du det motiverende at gøre tjeneste i et joint operativt miljø? Kan du svare ja til dette, opfordres du til at søge stillingen som maritim vagtholdsleder.
Om os
Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund. Arktisk Kommando er i færd med at implementere anbefalingerne fra regeringens Arktis-analyse, hvilket bl.a. indebærer, at kommandoen får tilgang af nye kapaciteter, herunder satellitovervågning, fregatter, øget tilstedeværelse med fly, moderne kommando- og kontrolsystemer samt en øget bemanding. Kommandoen skal endvidere stå i spidsen for oprettelsen af en frivilligorganisation i Grønland. Samtidig sker der for tiden en markant sikkerhedspolitisk og militær udvikling i det arktiske område, hvilket i høj grad påvirker Arktisk Kommando. Dagligdagen i kommandoen er præget af et højt beredskab, mange operative opgaver, dynamisk opgaveløsning og et tæt samarbejde med bl.a. amerikanske og canadiske styrker.

Kommandoens operationer ledes fra et døgnbemandet operationscenter i Nuuk. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol, ligesom kommandoen kan forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med myndighederne i nabolandene til Grønland og Færøerne, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Bemandingen vil stige i den kommende tid. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har personel og enheder fordelt over fem tidszoner.

Vi kan tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Samtidig gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som vagtholdsleder maritim VHM ved Joint Operations Centre (JOC) og Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), vil du spille en vigtig rolle i de værnsfælles operative og taktiske opgaver, som AKO JOC/JRCC bliver stillet over for. Du vil være specialisten, der har den komplette indsigt i de maritime operationer, i alle aspekter af militære operationer og Search and Rescue (SAR) operationer.

Du bliver ansvarlig for den daglige maritime billedopbygning i AKO ansvarsområde.

De daglige driftsopgaver for dig i JOC/JRCC bliver at støtte og gennemføre uddannelse af dine militære og civile kollegaer, der ligesom dig vil indgå i den kontinuerlige vagtholdstjeneste. Du kommer til at udarbejde lærings- og lektionsplaner til de kommende medarbejdere på manuelt niveau.

Du vil blive tildelt sagsbehandlingsopgaver indenfor dit speciale, hvor du forventes at være vidensspecialist for AKO. Du vil ligeledes fungere som mødeleder, referent og koordinator på de mange udviklingstiltag, der er i JOC og skal derfor kunne holde mange bolde i luften samtidigt.
Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren oversergent fra Søværnet (KI). Er du sergent vil der være mulighed for videreuddannelse og udnævnelse i stillingen.

Stillingen fordrer, at du har en baggrund som operativ med sejlende tjeneste. Luft- og maritime operationer vægter tungt, hvilket betyder, at det er en stor fordel, hvis du har et solidt kendskab til systemer som MDA, SARIS, SitAware, ODDIS, NSWAN/MCCIS, ICC, HEMNET, BICES og AIMS.

Har du indsigt i maritime operationer efter NATO doktriner og erfaring i forhold til maritime SAR operationer vil det være en fordel. Henset til den store fokus på fly- og maritime operationer, skal du have en naturlig interesse herfor samtidig med, at du forventes at have deltaget i udsendelser eller større øvelser.

Du skal kunne kommunikere bredt til AKO civile- og militære samarbejdspartnere lokalt, men også på tværs af landegrænser. Du skal således også være en god kommunikator på engelsk.
Når du tiltræder, kommer du til at indgå i et dedikeret team, som har stor erfaring inden for hvert af deres arbejdsområder.

Som person er du moden, selvstændig og god til at samarbejde både med dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere. Du kommunikerer godt både engelsk og dansk med chefer og kollegaer på alle niveauer.

Du har samtidig let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt bidrager til at fremme det gode arbejdsklima.
Du skal have forståelse for, hvordan din løsning af arbejdsopgaverne som vagtholdsleder og systemansvarlig påvirker den samlede opgaveløsning.
Da hverdagen i JOC/JRCC til tider kan være hektisk, er det vigtigt, at du er god til at holde flere bolde i luften samtidig, samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår skal assisterer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Nuuk.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Grønnedal i Grønland, for en afgrænset periode på 2 år gældende fra den 1. februar 2019, med mulighed for forlængelse. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Grønland.

Under din ansættelse ved Arktisk Kommando har du ret til at medbringe familien jf. Grønlandsaftalen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Ulrik Ivan Andersen, fko-a-ldjoc1@fiin.dk. , +299 521162.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte major Allan Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 13. januar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 3/4.

Vi forventer, at gennemføre samtaler løbende evt. også inden ansøgningsfristens udløb. Samtalerne vil foregå via VTC.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

13.01.2019

Indrykningsdato

04.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent