Hæren 06

IT-Supporter til Ingeniørregimentet i Skive


IT-Supporter til Ingeniørregimentet i Skive

Er du konstabel/overkonstabel med en IT-supporteruddannelse og med lyst til at arbejde med IT? Finder du dig godt tilpas i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone blandt dedikerede medarbejdere? Er du god til at samarbejde, er du serviceminded og kan du arbejde selvstændigt?
Kan du svare ja til ovenstående spørgsmål, har vi jobbet til dig. Hærens Geospatiale Kompetencecenter (GEOCEN) i Skive søger en IT-supporter med ovenstående kompetencer og kvalifikationer.
Om os
GEOCEN udgør Hærens spydspids og er kompetencecenter inden for det geospatiale område ved stab Ingeniørregimentet i det værnsfælles Ingeniør- og CBRN Tjenestegrenscenter.
GEOCEN består af 14 medarbejdere med såvel militære som civile baggrunde. Hovedopgaverne er doktrin/policy, organisationsudvikling, studie- og udvikling, softwarekendskab, kort- og dataproduktion, datamanagement samt GIS-uddannelser og kurser.

Det geospatiale område er i markant udvikling i Forsvaret og vi støtter primært Hærens myndigheder og enheder, men har også berøring med de øvrige værn, civile firmaer og andre statslige organisationer. Vi sætter derfor en stor ære i, at personel er veluddannet og værdsættes.
Vi tilbyder en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med.

Vi arbejder primært på Windows og ESRI ArcGIS-platform, men også mange andre civile- og militære systemer anvendes.
Om stillingen
Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Som en del af et effektivt team og i rollen som den militære IT-supporter, har du sammen med dine kollegaer i teamet ansvaret for design og implementering samt drift og vedligeholdelse af GEOCEN digitale infrastruktur, dog med fokus på den operative GEO-deling samt IT-undervisningslokale.
Du vil endvidere kunne inddrages til vedligehold og drift af servere, desktop klienter, sikkerhed, basisapplikationer på GEO-NET, backup og systemovervågning.

Den digitale infrastruktur som GEOCEN anvender omfatter bl.a. System Center Configuration Manager (CCM), Cicso L2 og L3 switch udstyr, HP Blade Center, Windows Server 2012/2012R2, Linux, SQL- og Fil- Server, SAN, ArcGIS Servere, Microsoft HyperV og militære operative systemer som C2IS/BMS samt diverse test-servere/systemer.

Dine arbejdsopgaver vil bredt være indenfor:

• System Center Virtual Machine Manager (VMM).
• Konfiguration- og IT-support til de geospatiale operative enheder (GEODEL) f.s.v.a. udstyr der anvendes til GEO/GIS.
• Konfiguration- og vedligeholdelse af GEOCEN desktopklienter (144 stk) og IT-lokale.
• Udarbejde og vedligeholde drifts- og systemdokumentation ved GEOCEN.
• Oprettelse og administration af brugere (35) i Active Directory (AD).
• Fejlfinding i Windows 7, 8 og 10 samt Office 2010/2013.
• Installation og konfigurationskontrol af C2IS/BMS til brug for GEOCEN og de Geospatiale enheder f.s.v.a. test af kort-/datapakker.
• Indgå i projektdeltagelse i både større og mindre projekter. At bidrage med din erfaring med IT-infrastruktur, f.eks. ved udarbejdelse af kravspecifikationer, systembeskrivelse og implementering.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Om dig
Du er konstabel/overkonstabel og uddannet IT-supporter eller har en lignende uddannelse. Du brænder for IT og trives med de daglige teknikaliteter og udfordringer, der opstår i løbet af dagen.

Derudover lægger vi vægt på, at du er en tålmodig person, at du er en selvstændig og handlekraftig person med gode samarbejdsevner, og forstår at bevare overblikket og træffe beslutninger i et til tider hektisk miljø.
Du har vilje til at lære det operative miljø og arbejdsgange at kende, og du er i stand til at holde mange bolde i luften, også når det går hurtigt.

Du behersker engelsk i såvel tale som skrift.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt, og på sigt til hemmeligt, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major; Jens Henrik Svenningsen på telefon: 72 82 56 21.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.12.2018

Indrykningsdato

03.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent