Hæren 06

Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen, UDDKMP ved Efterretningsregimentet.


Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen, UDDKMP ved Hærens Efterretningscenter

Er du den faglige fører vi søger? Har du lyst til at indgå i et kompagni, hvor faglighed og selvstændighed er i højsædet? Så er det måske dig vi søger som sektionsfører.

Om os
2 MIBTN styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder. Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder
samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere. Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og Samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

4 Uddannelseskompagni (UDDKMP) er en del af 2 Military Intelligence Bataljon (MIBTN), som er underlagt EFR (Efterretningsregimentet) i Varde.
Vi uddanner lige nu ca. 105 værnepligtige (VPL) to gange 4 måneder om året, og har ca. 30 fastansatte, fordelt med 5 officerer, 22 befalingsmænd samt 2 korporaler.
UDDKMP opgave lige nu er at uddanne de bedst mulige værnepligtige og dermed skabe et solidt grundlag for at hverve de rigtige VPL både til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og til at indtræde på Grundlæggende sergentuddannelse (GSU), samt at uddanne VPL til at kunne indgå i Totalforsvaret.

UDDKMP motto er: ”Viljen Sejrer” og det betyder for alle i KMP, at vi som soldater udviser professionalisme, har mod og vilje til fornyelse, og skaber rum for et godt sammenhold.

UDDKMP går en spændende fremtid i møde, hvor UDDKMP som følge af det nye forlig skal uddanne både HBU, HRU og GSU, modul 1 (ca. halvanden måneds uddannelse før indtrædelse på HSGS). UDDKMP forventer at skulle uddanne 105 VPL, 30 KSE og op til 15 SGE to gange om året.

UDDKMP implementerer den nye STUF for HBU fra august 2018, påbegynder opstart og gennemførelse af GSU, modul 1 til december 2018 samt HRU til juni 2019. Dette giver dig gode muligheder for at præge overgangen til den nye organisation og opstarten af de nye uddannelser.

Med de skitserede ændringer kan vi tilbyde dig mulighed for en længere tjenesteperiode med stor alsidighed og gode muligheder for anvendelse og tilegnelse af en bred række kvalifikationer og kompetencer.
Om stillingen
Du kommer til at stå i spidsen for kompagniets vedligeholdelsessektion. Sektionen består af dig som sektionsfører, og våben - og motormekanikere.
Som sektionsfører bliver du leder i et miljø hvor dagligdagen er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau.
Du vil indgå i et erfarent team, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til såvel andre personer som til opgaverne.

Du vil få en bred berøringsflade da du både skal samarbejde med såvel højere myndigheder som underlagte enheder.
Aktuelle opgaver:
- Ansvarlig for ledelse af kompagniets vedligeholdelsespersonel.
- Ansvarlig for at kompagniets køretøjer er til stede og funktionsduelige, samt at vedligeholdelse og gældende eftersynsbestemmelser efterleves.
- Varetager, under feltforhold, kompagniets feltmæssige vedligeholdelsestjeneste.
- Varetager, under feltforhold, oprettelse og ledelse af kompagniets forsyningspunkt.

Du deltager løbende i grundlæggende militær uddannelse (skydning, førstehjælp, etc.) samt idræt sammen med bataljonens øvrige personel.
Om dig
Du evner at fastholde overblikket i en hverdag hvor opgaverne til tider er mange og forskelligartede.
Du er positivt indstillet og kan medvirke til at vedligeholde den høje moral og det gode arbejdsklima i vedligeholdelsessektionen. Du skal være en samlende person og være imødekommende uanset funktionsniveau. Samtidig skal du på en konstruktiv måde kunne rådgive og vejlede andre i relation til logistiske udfordringer.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I (Mellemleder) med tilfredsstillende resultat, eller er vurderet egnet til optagelse derpå. Du har svendebrev som mekaniker.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Ulrik Strømberg Kristensen på telefon 25 34 30 46.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 20. januar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 4/5.

Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere. Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

03.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent