Hæren 06

Motormekaniker til Electronic Warfare Kompagniet ved Efterretningsregimentet


Motormekaniker til Electronic Warfare Kompagniet ved Efterretningsregimentet

Er du den motormekanikker vi søger? Har du lyst til at indgå i et kompagni, hvor faglighed og selvstændighed er i højsædet? Så er det måske dig vi søger som mekaniker.
Om os
Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) er en single-source efterretningsindhentningsenhed beliggende i Fredericia, og enheden hører under 1 Military Intelligence Bataljon ved Hærens Efterretningscenter.

EWKMP opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo. Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.

EWKMP er kontinuerligt indsat i et eller flere af Forsvarets missionsområder og er generelt en efterspurgt kapacitet.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne. Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således at opgaver løses på det bedst mulige grundlag.

Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed. Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.

Chefen for EWKMP sætter stor fokus på følgende værdier og holdningsmæssige forhold som alle medarbejderne bør efterleve:
• Loyalitet over for alt personel ved EWKMP, både i forhold til KMP som helhed, overfor kollegaer og overfor de opgaver man bliver stillet.
• Ærlighed overfor sine kollegaer, hvor den ærlige mening gives på en sober og konstruktiv måde.
• Rettidig omhu, som er knyttet til medarbejderens ansvarsbevidsthed, der ved opdagelse af fejl eller uhensigtsmæssigheder ikke afventer til at andre tager aktion på handlingerne.
• Fortrolighed overfor KMP opgaveløsninger og indhold, således at de ikke kommer i de forkerte hænder.
• ”Can-do” mentalitet på trods af mangel på individuel viden, færdigheder og kompetencer i enkelte fag, hvor medarbejderen udviser mod og styrke til at løse nye, ukendte opgaver.
Om stillingen
På værkstedet vil du være en del af et team på 4 mekanikere.

Din hverdag vil hovedsageligt bestå af en blanding af:
• Arbejde med eftersyn og vedligeholdelse, herunder reparation på PIRANHA, EAGLE IV og MERC G 270 samt i mindre omfang div. CON og GEN.
• I mindre grad støtte opbyggelse af udstyr til hurtigt opståede operative / uddannelsesmæssige behov.
• Vedligeholdelse af dine soldatermæssige færdigheder og fysiske krav
Om dig
Du er uddannet konstabel og har et svendebrev eller uddannelsesbevis som personvogns- eller lastvognsbekaniker og har erfaring fra lignende stillinger.

Hvis du mangler at gennemføre Hærens (HBU), Flyvevåbnets (FBU) eller Søværnets Basisuddannelse (SBU) samt afprøvning ved Forsvarets dag, bliver du ansat på en uddannelsesaftale med henblik på at opnå militære kompetencer indenfor udvalgte dele af basisuddannelsen og Grundlæggende Militær Uddannelse (GMU), som er grundvilkår for at være ansat i Forsvaret.

Det er ønskeligt hvis du har erfaring med PIRANHA og EAGLE IV.

Det er ønskeligt hvis du har kørekort kategori C-E og er serviceminded over for ”vores kunder”
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandobefalingsmand ved Electronic Warefare kompagniet, seniorsergent Mortensen på telefon 72 82 95 02 eller mail HEC-1EWKDO@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 13. januar 2019 og ansættelsessamtaler vil blive afholdt efterfølgende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere. Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

Efterretningsregimentet er placeret på Varde Kaserne, med undtagelse af Electronic Warfare Kompagniet, som er garnisoneret i Fredericia.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.01.2019

Indrykningsdato

03.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent