Missionplanner

IT Supporter og instruktør til Verifikation og Validering af CIS-kapaciteter


IT Supporter og instruktør til Verifikation og Validering af CIS-kapaciteter

Har du mod på en krævende stilling, hvor din tekniske interesse parres med arbejde i komplekse projekter, der kræver detaljeret planlægning, stram styring - og samarbejde med mange kompetente medarbejdere? Vil du indgå i tests, valideringer og verifikationer, som sikrer, at Føringsstøtteregimentet implementerer gode og veldokumenterede CIS-løsninger i tide? Vil du være med til at sikre et højt fagligt uddannelsesniveau hos øvrige tekniske medarbejdere?
Om os
3 CISOPSBTN indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia.

Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel.

Stillingen indgår i videreudviklingsdelen, hvor IMPSEK er teknisk ansvarlig for såvel test, verifikation, validering, dokumentering som sikkerhed i f.m. videreudvikling af eksisterende kapaciteter og ved implementering af nye kapaciteter. Sektionen er dermed det centrale om-drejningspunkt i gabet mellem ”AS IS” og ”TO BE”, og vil i tæt samarbejde med staben og øvrige sektioner i staben forestå hele implementeringsprocessen. Sektionen er på i alt 21 mand, som er delt i to elementer med en samlende chef.

IMPSEK er en ny sektion, der ud over tests, valideringer og verifikationer også skal arbejde med dokumentation og sikkerhed samt stille fagligt kompetente instruktører til rådighed for bataljonens tekniske funktionsuddannelse. Sektionschefen for IMPSEK er endnu ikke tiltrådt.
Om stillingen
Du refererer til lederen af V&V og du vil primært blive teknisk ansvarlig for tests, validering og verifikation af nye og videreudviklede kapaciteter, som skal overgå til implementering. Da en væsentlig del af implementering også er dokumentation og uddannelse, vil du naturligvis skulle bidrage hertil.

Du vil endvidere få selvstændige opgaver i relation til dokumentation, som du vil skulle kvalitetssikre og vedligeholde samt medvirke ved udarbejdelse af bruger- og kravsspecifikationer, bl.a. i samarbede med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), hvor du vil få et tæt samarbejde med alle kapacitetsområderne i FMI.

Du skal medvirke til, at så meget som muligt standardiseres, både hvad angår vores tekniske løsninger og hvad angår de processer og den uddannelse, der fører frem til de tekniske løsninger. Også dette medfører et tæt samarbejde med en del eksterne aktører.

Der skal forventes en del rejseaktivitet i både ind- og udland af kortere varighed.
Om dig
Du er oversergent eller sergent, der er klar til at igennem en uddannelsesaftale at indtræde på og gennemføre VUT-I/ML Stillingen (M221) er åben for alle værn.

Du er uddannet IT-supporter eller i gang med et uddannelsesforløb for at blive det.

Du har en god teknisk viden, og har erfaring med at omsætte denne viden til operativt brugbare løsninger.

Jobbet forudsætter ingen tidligere stabserfaring, men erfaring fra international tjeneste er ønskelig. Det forventes, at du kan begå dig på operativt og fagspecifikt engelsk og er en god instruktør.

Som person har du evnen til at samarbejde på tværs af grader og er generelt dygtig til at begå dig blandt dine kollegaer på alle niveauer i forsvaret. Vi forventer desuden, at du er helhedsorienteret og nytænkende, samt forstår at omsætte dette i en professionel opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredercia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Frank Valentin Nielsen på tlf.: 7282 6500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.dk eller telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er 16. december 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 51.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TELEGRAFREGIMENTET
Telegrafregimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup og Fredericia.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvaret internationale og
nationale operationer, øvelser og aktiviteter.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.12.2018

Indrykningsdato

30.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent