Hæren 06

SAGSBEHANDLER TIL G7 UDDANNELSESSEKTIONEN I HÆRKOMMANDOEN


Sagsbehandler til G7 uddannelsessektionen i Hærkommandoen

Brænder du for uddannelse og kan du se, at vi kan gøre det bedre? Vil du være med til at sikre relevant og effektiv uddannelse af Hærens enheder, er du god til at samarbejde og kan du tage et ansvar, så er det måske dig, vi søger som vores kommende leder af enhedsuddannelseselementet i uddannelsessektionen i den nye Hærkommando.
Om os
Uddannelsessektionen består af tre elementer; Internationalt samarbejdselement, hvis primære opgave er koordination og planlægning af Hærens internationale øvelses- & uddannelsesvirksomhed, enkeltmandselementet, der koordinerer uddannelse af enkeltmand samt enhedsuddannelseselementet, hvis primære opgave er at planlægge, koordinere og kontrollere uddannelse ved Hærens enheder, herunder uddannelse ifm. internationale og nationale indsættelser samt beredskab.
Om stillingen
Du vil skulle virke som elementleder for et lille, men dynamisk team bestående af en kaptajn, en chefsergent og en oversergent.

Dine primære ansvarsområder er:

• overordnet koordination, styring, direktivgivning og kontrol med uddannelsesaktiviteter for Hærens enheder
• sikre effektiv drift og udvikling af uddannelsesvirksomheden i Hæren
• bidrage til ressource- og driftsstyring på uddannelsesområdet
• udarbejde uddannelsesprogram for Hæren
• levere input til Hærkommandoens årsbefaling

Der vil være behov for at gennemføre analysearbejde både i relation til dine primære opgaver og til øvrige opgaver, der tilgår sektionen. Du skal forvente at der i stillingen vil være rejsedage, og at du skal deltage i en række møder, der gennemføres ved andre garnisoner.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt major M331, og at du har erfaring fra stillinger på niveauet. Du er meget god til at samarbejde og skabe netværk, og det ligger dig på sinde at skabe et godt arbejdsmiljø i enhedsuddannelseselementet.
Du trives godt i et dynamisk miljø, hvor arbejdet er krævende, men også spændende.
Du er struktureret, effektiv og har høj sans for kvalitet.

Du har indgående kendskab til Hærens og Forsvarets organisation, og du forstår at tænke din problemløsning ind i et helhedsorienteret perspektiv.
Du er i stand til at arbejde selvstændigt, er godt til selv at tage initiativ til at løse opgaver, og du holder altid et højt fagligt niveau.
Du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, og du har gode og veldokumenterede evner inden for planlægning og styring. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at anvende slotsholm metoden i dit sagsarbejde. Det er vigtigt, at du er fleksibel både hvad angår arbejdstid og arbejdsopgaver, da hverdagene i Hærkommandoen kan være meget omskiftelige.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Lise Nybæk på telefon 728 11827. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 16. december 2018, ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter nærmere aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

16.12.2018

Indrykningsdato

30.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent