Hæren 06

Sagsbehandler / etablissement til Hæren


Sagsbehandler / etablissement til Hæren

Sagsbehandler etablissement ved Hærstøtteenheden på Flyvestation Karup

Har du lyst til at præge udviklingen af Hærens fundament, som har en markant betydning for vores professionelle soldater, og kunne du tænke dig at være med til at skabe nye rammer for deres hverdag og uddannelse? Hvis du samtidigt befinder dig godt med at arbejde selvstændigt, og hvor du kommer tæt på ledelsen af Hæren, så er stillingen som sagsbehandler etablissement ved Hærstøtteenheden måske noget for dig?
Om os
Hærstøtteenheden på Flyvestation Karup, er en integreret del af Hærkommandoen og har ansvaret for drift og udvikling af etablissementer i hæren. Hærstøtteenhedens primære samarbejdspartner er Hærens regimenter og enheder, herunder arbejdsmiljø- og den militære sikkerhedssøjle, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt Forsvarsministeriets Indkøbs- og Materielstyrelse med flere. Hærstøtteenhedens opgave indenfor etablissementsområdet er med rettidig omhu, at opretholde og tilvejebringe de faciliteter som hæren har brug for. Vi arbejder målrettet på at identificere og løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til hærens regimenter og enheder.
Om stillingen
Du er som sagsbehandler ansvarlig for sagsbehandling af bygge- og anlægsprojekter herunder bl.a.:

- Koordinerer Hærkommandoens fremsættelse, motivering og forslag til prioritering af bygge- og anlægsprojekter, herunder bidrager til afklaring af driftsøkonomiske konsekvenser.
- Vurderer konsekvenser af de af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fastsatte produktionsmål og ressourcerammer, således at de er tilpasset de enkelte etablissementers udnyttelse med henblik på at
Hærkommandoens underlagte myndigheders aktiviteter understøttes bedst muligt.
- Deltager som Hærkommandoens repræsentant i forbindelse med kontaktbesøg ved Hærens etablissementer.
- Koordinerer i samarbejde med kapacitetsmanagersektionen ved Forsvarsministeriets Ejendoms-styrelse daglige behovsanmodninger fra Hærens niveau III myndigheder.
- Deltager som Hærkommandoens repræsentant i diverse arbejdsgrupper, projektimplementeringsgrupper, drifts- og plejeplansmøder mm.
- Deltager i udarbejdelsen af business cases omkring udvikling af Hærens etablissementer.

Du skal kunne skabe gode samarbejdsrelationer mellem Hærens niveau III myndigheder, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Hærkommandoen på forskellige niveauer. Du får mulighed for at arbejde meget selvstændigt med større og komplekse opgaver, indledningsvis i forbindelse med implementeringen og moderniseringen af Hærens materiel og mandskabsfaciliteter - et projekt til over en milliard kroner. Du vil primært blive kompetence udviklet i relation til stillingen.

Du vil i stillingen opleve en stor grad af frihed under ansvar indenfor tildelte arbejdsopgaver, hvor du får mulighed for at arbejde og træffe beslutninger selvstændigt.
Der er mulighed for fleksible arbejdstider og hjemme-arbejdsdage. Du skal i perioder påregne en del national rejseaktivitet, møder, kontaktbesøg mm., og generelt set vil du opleve en meget dynamisk hverdag.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Hvis du ikke allerede er chefsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent og, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. .

Du har en professionel indstilling til arbejdet med lyst til at udvikle dig. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er desuden tydelig og let forståelig såvel mundtligt som skriftligt.

Du skal være i stand til at skabe relationer til dine kollegaer ved Hærens regimenter.
Du er servicemindet og resultatorienteret. Det forventes, at du er god til at samarbejde og skabe værditilvækst i forhold til de sager du arbejder med. Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring indenfor byggeri, men det er ikke et ubetinget krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sagsbehandler; major Torben Petersen på tlf.: 41 32 03 44.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent; John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.DK

Ansøgningsfristen er 17. januar 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4.
Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

17.01.2019

Indrykningsdato

28.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent