Arktisk Kommando søger en stationsassistent til Station Kangerlussuaq i Kangerlu


Arktisk Kommando søger en stationsassistent til Station Kangerlussuaq i Kangerlu

Er du vores nye overkonstabel/korporal med forsynings- og administrativ baggrund?
Om os
Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund. Arktisk Kommando er i færd med at implementere anbefalingerne fra regeringens Arktis-analyse, hvilket bl.a. indebærer, at kommandoen får tilgang af nye kapaciteter, herunder satellitovervågning, fregatter, øget tilstedeværelse med fly, moderne kommando- og kontrolsystemer samt en øget bemanding. Kommandoen skal endvidere stå i spidsen for oprettelsen af en frivilligorganisation i Grønland. Samtidig sker der for tiden en markant sikkerhedspolitisk og militær udvikling i det arktiske område, hvilket i høj grad påvirker Arktisk Kommando. Dagligdagen i kommandoen er præget af højt beredskab, mange operative opgaver, dynamisk opgaveløsning og et tæt samarbejde med bl.a. amerikanske og canadiske styrker.

Kommandoens operationer ledes fra et døgnbemandet operationscenter i Nuuk. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol, ligesom kommandoen kan forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med myndighederne i nabolandene til Grønland og Færøerne, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Bemandingen vil stige i den kommende tid. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har personel og enheder fordelt over fem tidszoner.
Om stillingen
Station Kangerlussuaq er beliggende i Vestgrønland i bygden, Kangerlussuaq som med sine 500 indbyggere fungerer som Grønlands hoved- og atlantlufthavn. Kangerlussuaq er især kendt for turisme, jagt og masser af friluftsliv. Stationen er beliggende på lufthavnsområdet og består af en hangar, en administrationsbygning og en indkvarteringsbygning. Stationens hovedopgave er at være strategisk støttepunkt for Arktisk Kommandos luftoperationer. Bemandingen består af en stationsleder og to stationsspecialister/ assistenter som støttes af to civile. Stillingen er militær og kan søges af personel fra konstabel/korporal gruppen fra alle tre værn og hjemmeværnet. Du vil referere til stationslederen og chefen for Stations- og Forbindelsestjenesten Vestgrønland som begge er tjenestegørende under Arktisk Kommando.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med en til tider lang og hektisk hverdag. Du indgår i et team, som direkte skaber forudsætninger for Arktisk Kommando’s opgaveløsning. Dine solide kvalifikationer/erfaringer med forsyning/logistik, og gerne en faglig eller administrativ baggrund suppleret af relevant sidemandsoplæring kommer til at bidrage direkte til stationens drift og støtte til luftoperationer. Du må påregne efter afsluttet sidemandsoplæring at indgå i stationens tilkaldevagtordning.

Dine arbejdsopgaver under stationslederen omfatter:
- Deltagelse i tilsyn med oplagring og mønstring af materiel på stationerne i Kangerlussuaq, Grønnedal og Thule.

- Udførelse af viceværtsopgaver i alle bygninger bl.a. koordinering af rengøring, klargøring og kontrol af, at faciliteterne fremstår klargjorte og funktionelle.

- Bestilling af materiel til bygninger og køretøjer, samt genforsyne øvrigt forbrugsmateriel.

- Oprettelse af vedligeholdelsesmeddelelser på LTS-materiel, andet materiel med tilsynsterminer samt i PM-modulet på køretøjer.

- Støtte luftgruppen med assistance til flyoperationer, portbetjening, åbning af lufthavn, dropøvelser, SAR missioner, marshalling, towing samt lastning og losning

- Deltagelse i støtteopgaver i forbindelse med øvelsesvirksomhed på stationen.

- Støtte til VIP besøg, forsvarets enheder og enkeltpersoner, som rejser igennem Kangerlussuaq.
Om dig
Du er udadvendt, imødekommende, fleksibel og positiv – både i travle perioder og i vinterperioderne hvor det arktiske klima udfordrer udendørsaktiviteter.
Du er tolerant og evner at bidrage aktivt til, at få et samarbejde til at fungere med dine kollegaer på trods af forskelligheder og private forhold. Du er pligtopfyldende, serviceminded og ansvarsbevidst.

Du kan arbejde selvstændigt og systematisk inden for givne rammer og forstår at sikkerhedsprocedurer er ekstra højt prioriteret i Arktisk.

Du er udnævnt overkonstabel, og gerne være uddannet som forsyningsassistent.

Du er sikkerhedsgodkendt til HEM, og du har kørekort kategori B+C, samt gaffeltruckbevis og omskolet til teleskoplæsser.
Ansættelsesvilkår
Konstabel i flyvevåbnet/søværnet.
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel.

Konstabel i Hæren
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af station Kangerlussuaq, chefsergent Flemming Hougaard, på FKO-A-LDKNG eller telefon +299 524 286. Du kan også kontakte chefen for Stations og Forbindelsestjenesten Vestgrønland ved Arktisk Kommando, oberstløjtnant Jens Alsing på FKO-A-CHFET@mil.dk.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte major Allan Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfristen er 16. december 2018.

Vi forventer, at gennemføre samtaler løbende evt. også inden ansøgningsfristens udløb. Samtalerne vil foregå via VTC.

Tiltrædelse kan forventes den 1. januar 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Arktisk Kommando Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.12.2018

Indrykningsdato

28.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent