Hæren 06

NÆSTKOMMANDERENDE TIL INFORMATIONS ACTIVITY ELEMENTET VED 2. MILITARY INTELLIGENCE BATALJON


Næstkommanderende til Informations Activity Elementet ved 2. Military Intelligence Bataljon

Synes du at kommunikation og påvirkning af menneskelig adfærd er spændende? Kan du se dig selv arbejde med engagerede specialister og informationsaktiviteter? Så søg stillingen som næstkommanderende i Informations Activity Elementet.
Om os
2. Military Intelligence Bataljon (2MIBTN) styrkeproducerer efterretnings- og Informationsaktivitets-kapaciteter samt Hærens Basis- og Reaktionsuddannelse tilhærens enheder. Endvidere gennemfører bataljonen operationsstøtte til internationale operatioer samt udarbejder ”skarpe” taktiske efterretninger og IA-produkter. Derudover gennemfører bataljonen ’Conduct after Capture’ uddannelser.

Bataljonen skal:
• skabe forudsætning for chefers beslutningsgrundlag i hæren og udviklingsvirksomhed,
• kontrollere den militære sikkerhedstjeneste i hæren og internationale operationer,
• bidrage til internationale- og nationale operationer med enheder og enkeltpersoner samt
• bidrage til efterretningsmæssige uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt kontaktbesøg.

Informationsaktivitet Kompagniet (IAKMP) er organiseret i to detachementer med hver en kaptajn som detachementsfører, som støttes af en operationsbefalingsmand (OBM).

Endvidere findes ved IAKMP et informationsaktivitetelement (IAE), som udover at fungere som stabsbidrag til Danske Division (DDIV), Brigade (BDE) eller Bataljon (BTN), også har til opgave at tilrettelægge kompagniets uddannelse. Endelig er der Informationsaktivitetcenteret (IAC), der leverer IA operationsstøtte og reach-back til operative enheder.

Vi udsender bidrag til både Irak, Kosovo og Sydsudan, ligesom vi bidrager med personel til IFFG og JEF beredskaber, samt med instruktører til udenlandske kurser i lande som Holland, Canada og Uganda. Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni med megen dynamik og mangeartede opgaver. Vi har et godt kammeratskab på tværs af rang og funktioner.
Om stillingen
Aktuelt omfatter opgaverne:

- Ansvarlig for udfærdigelse og kontrol af budgettering for kompagniets aktiviteter.
- Ansvarlig for kompagniets forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
- Varetage tilrettelæggelse af og kontrol med uddannelsen ved kompagniet.
- Støtter chef med planlægningen af indsættelsen af informationsaktivitetenheder/-specialister på relevante niveauer i Hæren, herunder med at styre formidling og opgaveanvisning til disse.
- Støtter Chef med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførsel, under feltforhold, af informationsaktiviteter med henblik på at tilvejebringe informationer og herved underbygge chefens beslutningsgrundlag.
- Bidrage til taktisk udvikling indenfor informationsaktivitetspecialet.
Om dig
Du er seniorsergent, eller en erfaren oversergent som er vurderet egnet til gennemgang af videreuddannelsestrin 2 for mellemledere (VUT-II/ML).

Det er en fordel, hvis du har tidligere erfaring med CIMIC, PSYOPS, MP, specialoperationer, HUMINT eller anden efterretningsvirksomhed.

Måske har du allerede erfaring med at arbejde i en stab?

Vi sætter også pris på enhver civil uddannelse som håndværker eller akademiker, som kan bidrage til vores helhedssyn i opgaveløsningen.

Du er:
Detaljeorienteret i sin planlægning, så teamets sikkerhed ikke overlades til tilfældigheder, men samtidig helhedsorienteret, så du forstår din rolle i den større, operationelle sammenhæng.

Empatisk og derfor i stand til at forstå mennesker i helt andre livssituationer end din egen.

I stand til at tilpasse sig vekslende og udfordrende sociale situationer. Du skal det ene øjeblik være åben, høflig og smilende, mens du i det næste skal kunne tage kontrol og sætte dig igennem både fysisk og verbalt.

I stand til at tale og skrive klart og tydeligt på engelsk og gerne andre sprog. Det er afgørende for både den taktiske opgaveløsning og rapportering.

En dygtig kommunikator, som ikke er civilistforskrækket, da det meste af vores mødevirksomhed indebærer civil kontakt.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, altid holde et højt fagligt niveau, og på eget initiativ kunne iværksætte tiltag for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og
organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Kim Elver Hansen på telefon 72 82 93 31 eller mobil 41 38 55 50.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skla du gør eopmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 6. januar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 2.

Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.,

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Hærens Kamp- og Ildstøttecenter samt Hjemmeværnsskolen
hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Hærens Efterretningscenter har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og i vedhæftede folder.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.01.2019

Indrykningsdato

28.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent