Beredskab 2

Medarbejder til Nukleart Beredskab


Medarbejder til Nukleart Beredskab

Har du interesse for det nukleare område, og har du lyst til at arbejde i et ekspertberedskab hvor fagligheden er i centrum? Så er du måske vores kommende kollega? Beredskabsstyrelsens Nukleart Beredskab søger en samfunds- eller naturvidenskabelig medarbejder til bl.a. at arbejde med at sikre den fredelige udnyttelse af nukleart materiale i Grønland (sikkerhedskontrol).
Om os
Nukleart Beredskab er et af Beredskabsstyrelsens ekspertberedskaber. Vi varetager Danmarks og Grønlands nukleare beredskab og en række opgaver angående nuklear sikkerhed (anlægssikkerhed), fysisk beskyttelse (beskyttelse af nukleart materiale og nukleare anlæg) samt kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale i Grønland (sikkerhedskontrol).

Arbejdet i Nukleart Beredskab er præget af et højt fagligt niveau, og du skal være indstillet på at bidrage til løsningen af både myndigheds- og beredskabsmæssige opgaver.
Om stillingen
Du vil få en vigtig rolle, hvor du i samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere løser opgaver inden for bl.a. sikkerhedskontrol og tilsynsopgaver i øvrigt. Dine nærmere arbejdsopgaver fastlægges under hensyntagen til dine kvalifikationer, men du kommer bl.a. til at arbejde med at:

- fortolke eksisterende nationale og internationale regler om sikkerhedskontrol med nukleart materiale,

- videreudvikle et kontrol- og tilsynssystem for kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale – særligt i relation til uranudvinding,

- udarbejde vejledninger og fastsætte krav til operatører samt føre tilsyn i forhold til sikkerhedskontrol,

- sagsbehandle sikringsplaner for bl.a. transporter af nukleart materiale,

- indgå i kriseorganisationen i forbindelser med nukleare hændelser.

Opgaverne løses i et aktivt samarbejde med en række andre myndigheder og aktører, både nationalt og internationalt.
Om dig
Du har en samfunds- eller naturvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau.

Desuden er du resultatsøgende, god til at samarbejde tværfagligt og evner at sætte dig ind i og formidle teknisk vanskeligt stof.

Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med tilsyns- eller sagsbehandlingsopgaver i en myndighed, herunder evt. internationalt samarbejde.

Du har kendskab til eller interesse for nukleare materialer samt blik for de bredere sikkerhedspolitiske spørgsmål, særligt i relation til Arktis.

Du har lyst og vilje til at indgå i et operativt beredskab, herunder deltage i øvelser, rejser o.lign., hvilket vil stille krav til din fleksibilitet.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Til ansættelsen er der tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%. Der vil være mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at ringe til chef for Nukleart Beredskab, Steen Nordstrøm på tlf. 6187 1421, for at høre mere om stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbevis mv.

Ansøgningsfristen er 16. december 2018. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Ansættelse er snarest mulig.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har ca. 450 ansatte fordelt på hovedsædet i Birkerød, seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.brs.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Birkerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

16.12.2018

Indrykningsdato

27.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent