Almen sergent Hæren 1

Efterretningsofficer til 2 Bataljon ved Efterretningsregimentet (Genopslag)


Efterretningsofficer til 2 Military Bataljon ved Efterretningsregimentet

Brænder du for efterretningstjeneste og har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser?
Er du visionær og handlekraftig?
Så er du måske vores nye efterretningsofficer.

Om os
2 Military Intelligence Bataljon (MIBTN) styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder. Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere.

Derudover gennemfører bataljonen ’Conduct after Capture’ uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

I 2 MIBTN indgår bla. Intel Fusion Center (IFC), der er Hærens skarpe efterretningsanalyseenhed. IFC støtter Hærens udsendte enheder, og de enheder der står umiddelbart foran udsendelse med efterretninger i form af vurderinger, rapporter, briefinger etc.

Desuden støtter IFC Hærstaben og Værnfælles Kommando med efterretninger i forbindelse med etablering af beslutningsgrundlag for Forsvarets øverste ledelse samt det politiske niveau. IFC samarbejder med andre nationale efterretningstjenester samt med efterretningsenheder fra partner lande.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.
Om stillingen
Som efterretningsofficer er du teamleder for all source analysen indenfor et geografisk afgrænset område. Du udarbejder produkter indenfor all source analysis i All Source Analysis Cell (ASAC) og gennemfører kontaktvirksomhed til samarbejdspartnere inden for eget analyseområde. Du gennemfører operationsstøtte i forhold til udsendte enheder og hjemlige myndigheder.

Du gennemfører briefinger indenfor all source intelligence for chefer, stabe og hærens øverste ledelse. Du sagsbehandler all source området i relation til udvikling og implementering af procedurer og kapaciteter.

Du formidler efterretningsmæssig ledelsesinformation i form af svar på Request For Information og Priority Intelligence Requirements og anvender, samt vedligeholder, relevante databaserede analysestøtteredskaber.

Du udvikler teamets evne til at analysere og formidling af produkter. Du udarbejder forslag til direktiver inden for all source efterretningstjeneste.

Efter direktiv deltager du i aktuelle fora indenfor all source intelligence samt i aktionsgruppe særlig hændelse.
Endelig bidrager du til uddannelses- og øvelsesaktiviteter, såvel internt som eksternt, til hærens operative enheder.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er igang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af VUK.

Du har helt styr på stabsmetodikken, og forstår nødvendigheden af at produkter leveres til tiden uden at der slækkes på kvalitetskrav.

Det er afgørende, at du er analytisk stærk, behersker dansk og engelsk kommunikation i skrift og tale samt er fremsynet i planlægningen. Villighed til kompetenceudvikling er en selvfølgelighed.

Du besidder gode lederevner samt IT færdigheder.

Du er forudseende og fremsynet i din planlægning, som du løbende justerer i forhold til opgaven, tiden og ressourcerne til rådighed. Vi forventer, at du har en høj grad af helhedsforståelse, og at dine gode samarbejdsevner og kommunikative evner gør, at du hurtigt opbygger og vedligeholder relationer såvel internt som eksternt.

Helhedssyn er en af dine vigtige egenskaber ligesom du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til den reorganisering der vil ske, når Efteretningsregimentet oprettes den 1. januar 2019.

Vi ser desuden gerne at du har erfaring med internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er den 6. januar 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Hans Christian Nielsen på telefon +45 9133 4589.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.01.2019

Indrykningsdato

22.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent