Missionplanner

Sagsbehandler i Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat


Sagsbehandler i Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat

Er du kaptajn eller kaptajnløjtnant med en god helhedsforståelse og forståelse for en højere stabs arbejdsmetodik? Har du interesse i at være med til at sikre kvalitet og stor faglighed i Hjemmeværnskommandoens processer og arbejdsgange? Er du god til at have mange bolde i luften, og kan du samtidig håndtere tværgående opgaver i en stab og facilitere et godt samarbejde i en ofte hektisk hverdag?
Så er det måske dig, vi søger til stillingen som sagsbehandler i Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat.
Om os
Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat er en afdeling i stabens Koordinationsdivision. Afdelingen består af en koordinationssektion, en adjudantursektion og et kommunikationselement.

Ledelsessekretariatet støtter Hjemmeværnsledelsen samt stabschefen med planlægning, koordination, tilrettelæggelse og forberedelse af centrale dele af Hjemmeværnsstabens samlede virksomhed samt løsning af en række ad hoc opgaver.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Ledelsessekretariatet vil du være en del af det team, der støtter stabschefen og Hjemmeværnsledelsen. Du vil blive tildelt en række faste opgaver, som relaterer sig til stabens ordinære mødevirksomhed og sagsbehandling samt bidrage til løsningen af en række ad hoc opgaver.

De faste opgaver omhandler blandt andet:

• Forankring af Hjemmeværnskommandoens styringskoncept.
• Hjemmeværnskommandoens afholdelse af møder i Personel af Reserven Udvalg.

Ledelsessekretariatets medarbejdere planlægger, koordinerer og gennemfører en række små og store arrangementer og bidrager til Hjemmeværnsstabens opgaveløsning, drift og udvikling.

Opgaverne løses i en god og kammeratlig tone, og vi er bevidst om værdien af godt humør.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med erfaring fra flere forskellige funktioner i den operative eller uddannelsesmæssige struktur, og vi ser gerne, at du har været udsendt i international tjeneste. Du ønsker at udvikle dig indenfor stabstjeneste på det strategiske niveau, eventuelt at klargøre dig til master i militær studie (MMS) eller en civil master. Stillingen kan understøtte et samtidigt studie på MMS eller civil master.

Som sagsbehandler i Ledelsessekretariatet vil du få bred kontakt til en række af Hjemmeværnets interessenter, både in- og eksternt, og vi forventer, at du kan kommunikere præcist og tydeligt i både skrift og tale.

Vi forventer, at du er professionel i din tilgang til opgaverne, resultatorienteret, opsøgende og i besiddelse af en god portion helhedsforståelse. Du skal endvidere være i stand til at håndtere flere sideløbende aktiviteter og have mulighed for at arbejde med en høj grad af fleksibilitet.

Henset til virket i Ledelsessekretariatet skal du have en god situationsfornemmelse og kunne udvise diskretion.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere omstillingen er du velkommen til at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet, oberstløjtnant Flemming Meinertz på telefon 25 42 90 88 eller major Christian E.B. Michélsen på telefon 91 32 61 05.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Martin Fyrstenberg, på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 6. januar 2019, og vi forventer at gennemføre samtaler i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.01.2019

Indrykningsdato

21.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent