Hæren 06

Chef for Logistiksektion til HD Sydsjælland og Lolland-Falster


Chef for Logistiksektion til HD Sydsjælland og Lolland-Falster

Har du mod på at tage ledelse? Har du solide logistiske kompetencer og kan du omsætte direktiver til handling? Kunne du tænke dig at være omdrejningspunktet for støtten til uddannelsen og indsættelsen af frivillige hjemmeværnssoldater? Så er du velkommen til at søge stillingen som sektionschef for Logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster er en operativ national militær myndighed under Landsdelsregion Øst. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet og Totalforsvarsstyrken.

Distriktet består af en fast stab med 13 militære og civile medarbejdere, 16 Hjemmeværnskompagnier i den frivillige struktur, en reservestruktur med 24 officerer og befalingsmænd på rådighedskontrakt samt en operativ stab.
Distriktsdomicilet er placeret på Vordingborg Kaserne.

Den faste stab er organiseret med en Operations- og uddannelsessektion samt en Logistiksektion (svarende til BTN S-struktur).

Logistiksektionen (LOGSEK) er omdrejningspunktet for støtte til distriktets planlægning, uddannelse, øvelser og operative virke.
Om stillingen
Chefen for Logistiksektionen (CHLOG) er overfor distriktschefen ansvarlig for den samlede logistiske tjeneste ved distriktet. CHLOG er daglig leder for en materielforvalter (C200), en stabshjælper (M113), en forsyningshjælper (M100) samt en specialarbejder (C100) samt distriktets administration, der består af to civile (C300 & C200), der varetager distriktets administrative opgaver.

Jobbet består primært i at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere den logistiske tjeneste ved distriktet. I forhold til den frivillige struktur består opgaven i gennem dialog at understøtte underafdelingernes logistiske udvikling og drift.

Din operative funktion er leder af S4 i distriktets operative stab. Du bliver endvidere sagsbehandler på en række sagsområder inden for dit funktionsområde.
Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt med en interessant og afvekslende hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen.

Desuden indgår du i distriktets operative stab og distriktets vagthavenderoste med en uges vagt ad gangen (24 – 7) hver 6.-8. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger med stor handlefrihed, idet opgaverne dog skal ses som en del af en større sammenhæng. Nogle, specielt større opgaver, kan gennemføres som stabsarbejder.

Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu. Jobbet kræver en del aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK (BTN). Du har en baggrund i Hæren eller i Hærhjemmeværnet og det vil være en fordel, hvis du har fungeret som logistikofficer ved en af hærens bataljoner eller højere.

Du er en erfaren officer med gennemslagskraft og gode analytiske evner. Stillingen kræver at problemstillinger skal anskues fra flere sider og at løsninger skal tilgodese flere interessenter. Derfor skal du have et resultatorienteret helhedssyn. Du skal have et ønske om at arbejde med hjemmeværnets frivillige og arbejde for udviklingen af hjemmeværnet mod at blive mere robust og indsættelsesparat.

Som CHLOG vil du indgå i ledelsen af distriktet og derfor er der krav om, at du kan håndtere et stort ansvar sikkert. Derfor søger vi en stabil problemløser, som kan holde orden og bidrage til vedligeholdelse af et godt arbejdsmiljø ved distriktet. Du er i stand til at balancere mellem nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår og opbygningen af militære kapaciteter.

Du har et ønske om en længerevarende periode i stillingen (4-8 år). Det vil være en fordel, hvis du har nylig erfaring for udsendelse i international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Operations- og uddannelsessektionen, major Casper Emil Holland, på telefon 72 47 61 11, eller via mail: HDSLF-CHOPU@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Martin Fyrstenberg, på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2019, og vi forventer at gennemføre samtaler i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJV) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJV er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJV er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJV står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJV med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.01.2019

Indrykningsdato

19.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent