Operativ frømand til Frømandskorpset sergent (genopslag)


Operativ frømand til Frømandskorpset sergent (genopslag)

Er du uddannet specialoperationssoldat og ønsker du et spændende job, så er en stilling som operativ frømand, i en af Frømandskorpsets patruljer, jobbet for dig.
Om os
Frømandskorpset er den ene af to specialoperationsstyrker i Danmark med såvel nationale som internationale opgaver. Frømandskorpset arbejder med opstilling og indsættelse af maritime specialoperationsstyrker. Specialoperationerne dækker over mange forskellige opgaver, der løses i det maritime-, kystnære- og landmilitære miljø.
Frømandskorpset står for opgaver, der spænder fra strategisk ledelse og sagsbehandling til direkte indsættelse på taktisk niveau.

Frømandskorpset er kendetegnet ved, at opgaverne spænder bredt, og at der ofte skal reageres hurtigt i forhold til at imødekomme krav om at bidrag til løsning af nationale og internationale operationer.

Vi lægger vægt på, at alle arbejder for at gøre en forskel og derigennem sikre, at der løbende leveres opgaveløsninger af høj kvalitet, som alle kan være stolte af. Vi lægger også vægt på et godt samarbejde og vi arbejder vedholdende for et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en uformel og åben omgangstone.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen i Ålborg.
Om stillingen
Patruljerne er en del af Frømandskorpsets samlede operative kapacitet. Hverdagen er både travl og alsidig. Det spænder lige fra uddannelse og træning i Danmark, over øvelser i ind- og udland til indsættelse i operationer både nationalt og internationalt.

Opgaverne som operativ frømand er meget varierende, og en del af disse er - sammen med patruljeføreren, at planlægge og gennemføre træning, uddannelse og øvelser for patruljen - på både enkeltmands- og patruljeniveau.

Alle i Frømandskorpset skal være i besiddelse af et godt helbred, god fysik, selvdisciplin, selvtillid og viljen til at arbejde under til tider ekstreme forhold. Tjenesten kræver endvidere god moral, selvkritik og udholdenhed samt gode samarbejsevner.
Om dig
Du er specialoperationsuddannet og har i din tid som frømand gjort tjeneste i FKP patruljer. Du har et gennemgående kendskab til Frømandskorpsets virke, ligesom du - gennem nuværende eller tidligere tjeneste i Frømandskorpsets stabs- og støttestruktur, har oparbejdet generel viden og erfaring omkring maritime specialoperationer, herunder enhedens kernekompetencer, opgaver og udfordringer.

Du er karakteriseret som værende initiativrig og handlekraftig, der selvstændigt tager fat på erkendte opgaver og hurtigt tilegner sig den viden, færdigheder og kompetencer som Frømandskorpset har udviklet sig til de seneste år.

Du evner at rumme en stor mængde teknisk viden og er i stand til at levere korte og præcise meldinger. Du er i stand til at bevare kontrol, udvise overskud og en rolig fremtræden i pressede situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Kongsøre.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Frømandskorpsets operative krav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte korporal Kell Andersen på telefon 7285 6783 eller mail FKP-SSA-A03@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulet Rikke Langvad Jensen på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 10. januar 2019 og ansættelsessamtaler afholdes løbende med henblik på at stillingen kan besættes efter nærmere aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskelligehed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FRØMANDSKORPSET (FKP)
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre, nord for Holbæk. Frømandskorpset er en arbejdsplads med særligt engagerede medarbejdere, der kan og vil gøre en forskel. Der lægges vægt på et godt samarbejde og arbejdsmiljø - blandt andet gennem en uformel og åben omgangstone.
Frømandskorpset har en bred opgaveportefølje indenfor såvel nationale og internationale opgaver gående fra forebyggende stabilisering til offensive indsatser. Opgaverne løses primært i eller i tilknytning til det maritime domæne, men er ikke begrænset hertil.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed under Specialoperationskommandoen.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Torpedostation Kongsøre

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

10.01.2019

Indrykningsdato

16.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent