Elkraftmekaniker ved Radarhoved Bornholm


Elkraftmekaniker ved Radarhoved Bornholm

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser?

Så tilbyder vi en stilling som faglært elkraftmekaniker ved Radarhoved Bornholm – en del af Flyvevåbnets Air Control Wing.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.

Radarhoved Bornholm er en lille og spændende arbejdsplads, som er i stadig forandring og udvikling. Vi er en del af et netværk af radarhoveder, der leverer luftbilledinformation til operationscenteret i Karup, for derigennem at sikre en konstant overvågning af det danske luftrum.

Radarhoved Bornholm er en arbejdsplads, hvor vi sætter individet, udvikling og trivsel i højsæde. Der er rigtig gode muligheder for at efteruddanne sig, for derigennem at opnå den rette viden, der skal til for at arbejde i det danske forsvar.
Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende team, hvor du som elkraftmekaniker indgår i den daglige drift af enheden.

Din primære opgave vil være at gennemføre eftersyn og vedligeholdelse, reparationer samt modifikationer, af enhedens udstyr indenfor elkraftsområdet, herunder eltavler, UPS (Unbreakable Power Supply), generator- og airconditionanlæg samt ventilationssystemer. Yderligere assistere eksterne myndigheder og civile firmaer, når disse udfører arbejde ved enheden.

Et spændende og alsidigt job med faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Stillingen indebærer, at man kan komme i betragtning i forbindelse med udsendelse i internationale operationer.
Om dig
Du har gennemgået en værnepligt eller tilsvarende i Forsvaret og er uddannet indenfor elkraftområdet (elektriker, mekaniker eller lignende). Det vil være ønskeligt, at du har relevant efteruddannelse indenfor generatorteknik, køle- og airconditionanlæg samt DeMars uddannelse i PM-modulet.

Du skal have IT brugerkundskaber svarende til PC-kørekort og du skal kunne sikkerheds- og helbredsgodkendes til, og er indstillet på udsendelse i internationale operationer.

Vi forventer, at du ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer også besidder gode samarbejdsevner, samt at du er god til at arbejde selvstændigt med de stillede opgaver. Du er ligeledes punktlig, kan arbejde med deadlines og optræder ansvarsfuld og serviceminded i arbejdet, da resten af enheden er afhængig af dette.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Radarhoved Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte major Max Ellegaard Hansen, ACW, Radarhoved Bornholm på mail: maxeh@mil.dk eller telefon +45 728 45651 på hverdage mellem kl. 0800 og 1530.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Ansøgningsfrist er den 30. december 2018 og jobsamtaler forventes gennemført medio januar 2019. Stillingen ønskes besat snarest muligt, dog senest 1. marts 2019.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Rønne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.12.2018

Indrykningsdato

14.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent