Missionplanner

Administrationsbefalingsmand til G1 - Danske Division (genopslag)


Administrationsbefalingsmand til G1 - Danske Division

Er du en erfaren, organiseret og dynamisk stregbefalingsmand med lysten til arbejde med operativ administration og operationer, tilbyder den nuværende adjudantursektion (G1) ved Danske Division samt i fremtiden (1. januar 2019) videreføres stillingen til Multinational Division North G1, hvilket vil udfordre dig med nye og mangeartede udfordringer.

Hvis du tilmed trives med en travl, afvekslende og lærerig hverdag, så er denne stilling lige noget for dig.
Om os
Danske Division er for nærværende en operativ stab med 63 medarbejdere, som er beliggende i Haderslev.

Danske Division vil dog i nær fremtid efter Dansk indstilling og godkendelse i NATO, blive en del af NATO's styrkestruktur og skal derfor omorganiseres til et internationalt NATO Divisionshovedkvarter, benævnt Multinational Division North med deraf kommende kommandoansvar.

Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Som Administrationsbefalingsmand, benævnt Staff Assistant i kommende ny struktur (MND N) i G1 som vil være placeret i Karup, vil du komme i berøring med stort set samtlige personelgrupper i hovedkvarteret og du får dermed en stor berøringsflade med Divisionens ansatte, såvel militære som civile i både Karup og Adazi.

Du bliver som administrationsbefalingsmand (Staff Assistant) ansvarlig for den daglige administration ved G1, herunder IT, monitering af deadlines, fil arkivering, IT sikkerhed m.v.

Du bliver desuden den administrative ansvarlige af International Evaluation Reports, FOKUS og PU for dansk personel såvel tjenstgørende som reserven.

Stillingen giver dig relativt vide rammer for at forme din arbejdsdag i et kommende internationalt miljø, hvor der bliver lyttet til alle, uanset rang og nation. Din nærmeste leder er chef G1.

Du skal forvente som ny stillingsindehaver i samarbejde med chef G1, at skulle forme det kommende nye stiilingsindhold, tilpasset den nye internationale Division samt deltage i et omfattende øvelsesprogram, men ellers er der begrænset med rejsetid.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent med en en baggrund som stregbefalingsmand i Forsvaret og har gennemført videreuddannelse trin II for mellemledere. Du har flere års erfaring med administration af personel og gerne operativ erfaring fra en lignende stilling ved minimum ansvar 4, niveau III eller højere niveau.

Stillingen kræver endvidere et solidt kendskab til IT generelt, Microsoft Office, SharePoint samt gerne erfaring som Terminal sikkerhedsofficer (TASO).

Du er problemløsertypen der kommer med konstruktive løsningsforslag til udfordringer og går foran i løsning af opgaver. Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, ligesom du forstår og respekterer andres forskelligheder i internationalt miljø.

Du er god til at formulere dig kort og præcist i såvel skrift som i tale, og du tør give åbent udtryk for holdninger og ideer. Du tilpasser dig let ændrede krav og udviser parathed til at gøre tingene anderledes.

Du er typen der er god til at opbygge relationer til gavn for dit arbejde og dit sociale netværk. Det forventes at du er en type der både kan skabe et godt arbejdsmiljø og styrke det interne samarbejde i sektionen, men ligeså vel også på tværs af brancher i divisionen. Du er samtidig også social anlagt og er god til at skabe sociale relationer både privat som professionel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v., som er reguleret ved den til enhver tid gælden-de CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønning ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret indgår forhandling om personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at skulle vurderes egnet i en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå Forvsarets fysiske basistest.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef Ledelsessekretariat OL Kim Schmidt telefon 75 728 31104 , eller Personeladministrationsbefalingsmand chefsergent Mogens Frederiksen på telefon 72 83 11 12.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller telefon 72 81 91 64.

Ansøgningsfristen er den 6. januar 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019, dog venter vi gerne på den rette kandidat.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM DANSKE DIVISION
Danske Division (DDIV) er en operativ stab på ca. 60 medarbejdere, som er beliggende i Haderslev. DDIV har tre hovedopgaver, hvilket er at uddanne og øve de to danske og tre baltiske landes brigader, varetage rollen som Hærens Taktikinspektør og varetage rollen som Hærens Taktiske stab. DDIV har ydermere opgaver, der består i deltagelse i opstilling af et landmilitært hovedkvarter eller en værnfælles stab til internationale operationer.

DDIV er affilieret med ARRC og MNC NE og skal ved behov med et afpasset beredskab, kunne indsættes som grundelementet i et landbaseret hovedkvarter, der kan planlægge for og føre en brigade, division eller en Task Force-struktur inden for det fulde opgavespektrum.
Herudover forestår Danske Division den taktiske uddannelse af Landsdelsregionerne i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.01.2019

Indrykningsdato

14.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent