håndværker

Køredommer til Forsvarets Køreskole (genopslag)


Køredommer til Forsvarets Køreskole

Færdselsafdelingen ved Trænregimentet søger en køredommer/prøvesagkyndig til Forsvarets Køreskole med arbejdssted i Midtjylland. Har du lysten og evnerne til en stilling med stor selvstændighed og bred berøringsflade i Forsvaret? Så er jobbet som Køredommer ved Forsvarets Køreskole måske noget for dig.
Om os
Forsvarets Køreskole indgår i Færdselsafdelingen ved Trænregimentet i Aalborg og omfatter 13 medarbejdere. Forsvarets Køreskole er bemandet med en Leder, en Faglig foresat, otte køredommere og tre kontorassistenter. Forsvarets køreskole producerer ca. 1300 kørekort årligt. Færdselsafdelingen er kendetegnet ved en fleksibel, respektfuld og uformel, men professionel tone. Vi er en værnsfælles bemandet enhed, hvor alle medarbejdere arbejder meget selvstændigt. Dagligdagen er primært præget med afholdelse af køreprøver samt planlægning af kørekort produktion til alle Forsvarets enheder, men byder samtidig også på andre spændende og til tider uforudsigelige opgaver inden for færdselssikkerhed og køreuddannelse.
Om stillingen
Som køredommer får du primært til opgave at foretage såvel teoretiske som praktiske køreprøver primært til stor vogn. Køreprøver gennemføres på Forsvarets forskellige tjenestesteder og for alle myndigheder og enheder indenfor Forsvarsministeriet. Din primære nationale geografiske tilknytning vil være Skive/ Holstebro, pt. er Skive Kaserne udgangspunkt for den daglige tjeneste. Afhængig af din bopæl kan dette ændres. Du skal, efter behov, påregne at afholdelse af køreprøver kan forekomme i hele landet. Du får derigennem stor berøringsflade med alle værn og typer af enheder. Udover køreprøver skal du også kunne indgå i den daglige kontakt med civile leverandører af kørekort samt bidrage til koordination og planlægning af kørekort produktion i det Jyske område.
Om dig
Du er uddannet prøvesagkyndig, køredommer eller kørelærer til storvogn. Såfremt du ikke har suppleret din uddannelse, skal du være indstillet på at gennemføre køredommeruddannelse.

Du har gode formuleringsevner i skrift og tale. Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og trives med at arbejde på skiftende tjenestesteder. Du har gode evner i kommunikation og styring af pålagte opgaver. Du er struktureret og tager ansvar for de pålagte opgaver og du er i stand til at rådgive på alle niveauer på en forståelig og imødekommende måde. Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og kan træffe de nødvendige og effektive beslutninger, når behovet opstår. Du skal være i stand til at yde situationsbestemt vejledning til kolleger samt have forståelse for underlagte enheders situation. Du skal være fleksibel og serviceminded.

Det er i forbindelse med ansættelsen ikke tilladt at være erhvervsaktiv som kørelærer, udføre privat køreskolevirksomhed eller deltage i undervisning af elever med henblik på kørekorterhvervelse, herunder førstehjælp og kørelæreraspiranter.

Du må ikke have nogen erhvervsmæssig relation til de kørekortleverandører som Forsvaret har kontrakt med.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som køredommer på tjenestemandlignende vilkår i henhold til gældende aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 og Centralforeningen for Stampersonel om nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde. Basislønnen udgør 27.004,37 pr. måned og hertil kommer et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 1.764,75 pr. måned. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lederen af Forsvarets Køreskole, Hans Sveigaard på tlf.:72 83 74 21 eller 50 93 36 20

Spørgsmål vedr. løn og ansættelsesvilkår kan rettes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag via linket ”send ansøgning”.

Ansøgningsfristen er 18. december 2018. Samtaler forventes afholdt i midten af januar 2019.

Stillingen ønskes besat snarest herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.12.2018

Indrykningsdato

12.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent