Missionplanner

11 Korporaler til Føringsstøtteregimentet


11 Korporaler til Føringsstøtteregimentet

Kan du arbejde selvstændigt og er struktureret i løsningen af dine arbejdsopgaver? Holder du af en alsidig arbejdsdag med skiftende indhold og arbejdstider? Har du gode faglige kompetencer og er imødekommende og hjælpsom? Så er stillingen som korporal ved Føringsstøtteregimentet lige noget for dig.
Om os
Føringsstøtteregimentet er organiseret med en stab, to Føringsstøttebataljoner, en CIS Operationsstøttebataljon og en bataljon til støtte for Headquarters Multinational Division North (HQ MND N) i Adazi, Letland.
Regimentet har regimentsledelsen og bataljonerne placeret på Ryes Kaserne i Fredericia og har derudover enheder placeret i Haderslev, Skrydstrup, Karup, Aalborg og Høvelte. Regimentet leverer føringsstøtte til Forsvarets øvrige myndigheder og enheder og bidrager således i væsentlig grad til det samlede forsvars løsning af både nationale og internationale opgaver.

Alt inklusive består regimentet af cirka 680 medarbejdere, hvoraf langt hovedparten er fastansatte soldater. I den samlede styrke indgår cirka 100 værnepligtige.

Om stillingen
Stillingerne kan søges af korporaler fra alle værn.
Stillingerne er indenfor IT, kommunikation og forsyningstjeneste.

Opgaveløsningen vil ofte foregå i mindre grupper, hvor den enkelte medarbejders engagement er en forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning.
Du vil som korporal blive brugt i uddannelsen af enhedens øvrige personel. Du vil opleve en skiftende intensitet i arbejdsopgaverne. Du vil skiftevis have perioder med daglig tjeneste, øvelser i ind- og udland, afspadsering og udsendelse.
Endvidere skal du bistå du enhederne i løsning af alle typer af driftsopgaver og ad hoc opgaver. Du have store muligheder for at påvirke stillingsindholdet med yderligere opgaveområder
Om dig
Du er uddannet korporal og har evnen og viljen til at dygtiggøre dig indenfor dit funktionsområde.

Du kan samarbejde på tværs og på flere niveauer, og du kan arbejde loyalt i forhold til direktiver og trufne beslutninger. Du er meget samarbejdsorienteret og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning baseret på et helhedssyn. Du er samtidig fleksibel, omstillingsberedt og vigtigst af alt, så er det faglige område, du brænder for.

Er du en erfaren overkonstabel, kan du ansættes på en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af korporalsuddannelsen. Udnævnelse til korporal kan finde sted derefter.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er en korporal stillinger på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er du fra Flyvevåbnet/Søværnet er løn m.v. reguleret ved de til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ansættelse vil ske på gældende overenskomst.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR sagsbehandler ved Føringsstøtteregimentet; seniorsergent Ib S. Larsen; 72 81 61 25.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Ansøgningsfristen er den 2. december 2018. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse den 01. januar 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

02.12.2018

Indrykningsdato

08.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent