Almen sergent Hæren 1

Leder af Transportelementet i S7 sektionen ved 1. Logistikbataljon (Genopslag)


Leder af Transportelementet i S7 sektionen ved 1. Logistikbataljon (Genopslag)

Har du interesse for udvikling af den taktiske transport- og bjærgningstjeneste, så er du måske den officer vi søger. Du vil i funktionen få stor indflydelse på udviklingen inden for den taktiske transport- og bjærgningstjeneste i Hæren. Du vil videreudvikle og anvende din personlige fagekspertise i en officersstilling med en sjælden grad af specialisering på det taktiske niveau.
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg kaserne og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed, men varetager samtidigt det kapacitetsnære fagansvar for de dele af den taktiske logistik, som omfatter forsynings-, sanitets-, transport- og bjærgningstjeneste. Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af tre faste underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner, samt et designeret vedligeholdelseskompagni.

S7 sektionen består af 22 soldater, der på bataljonens vegne arbejder tæt sammen med Tjenestegrensinspektørelementet ved Chefen for Trænregimentet/Tjenestegrensinspektøren for Logistik i Hæren, som har det overordnede fagansvar for logistiktropperne. Vi er opdelt i tre elementer med specialister i henholdsvis forsynings-, transports/bjærgnings- og sanitetstjeneste. Sektionen er ikke en del af den operative bataljonsstab.
Om stillingen
Din primære opgave bliver varetagelsen af et helhedsorienteret og kapacitetsnært fagansvar i samarbejde med de øvrige specialister inden for elementet og i koordination med transportkompagniet. Du forventes således både at kunne indgå på lige fod med de øvrige specialister i drøftelser af tekniske eller doktrinære detaljer, men samtidigt også at kunne formidle og indføre resultatet i en sammentænkt ramme.

Du skal koordinere og deltage i udarbejdelsen af håndbøger, reglementer og uddannelsesbeskrivelser. Herudover deltager du i tilrettelæggelsen af interne og eksterne kurser, hvor du til tider også vil varetage kursuslederfunktionen. Du deltager i bataljonens støtte til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i forbindelse med materielanskaffelser og kapacitetsudvikling, ligesom du vil skulle repræsentere bataljonen i drøftelser med eksterne sagsbehandlere og enheder.

Internt medvirker du til skabelsen og opretholdelsen af en tilstrækkelig specialiseret instruktørkapacitet til brug for bataljonens interne uddannelsesvirksomhed og eksterne kursusvirksomhed inden for transport- og bjærgningsområdet.

Der vil som udgangspunkt være tale om en meget begrænset mængde øvelsesvirksomhed for soldaterne i S7 sektionen. Der vil forventeligt kunne opnås god fleksibilitet i hverdagens tilrettelæggelse, idet det dog vil være essentielt at deltage i bataljonsstabens garnisonsnære kamprytme med henblik på samordning.
Om dig
Du er kaptajn med VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskursus (VUK, BDE). Alternativt er du måske major (M322).

Du har analytisk anlæg og evner at forholde dig simultant til faglige detaljer inden for transport- og bjærgningstjenesten, samt den overordnede doktrinære sammenhæng. Du udtrykker dig klart og tydelig både på skrift og i tale.

Du har stor interesse for transport- og bjærgningstjenestens håndværk og doktrin, idet praktisk erfaring er ønskelig. Du har tidligere arbejdet med uddannelsesvirksomhed i rammen af taktiske enheder, men har også gerne haft berøring med egentlig kursusvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major K. Bie på TRR-1S0B@fiin.dk eller telefon 41 32 28 67. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 21. november 2018. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er vakant 1. januar 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet. Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.11.2018

Indrykningsdato

08.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent