Søværnet 04

Elektronikfagteknisk seniorsergent søges til 1.Eskadre Stab


Elektronikfagteknisk seniorsergent søges til 1.Eskadre Stab

Er du en erfaren seniorsergent, som har et stort teknisk indsigt og brænder for at arbejde med opgaver til støtte for de sejlende. Er du måske den seniorsergent vi lige står og mangler?
Om os
1. ESK STAB består af 2 afdelinger, der hver især bidrager til den operative opgaveløsning. SP som er styrkeproduktionsafdelingen og OV som er Operativ Virke afdelingen. Tonen er uformel og vi arbejder i en flad struktur, hvor den enkeltes kompetencer bringes i konstruktivt spil i fællesskabet, med fuldt fokus på opgaveløsningen.
Om stillingen
Du vil som elektronikfagteknisk seniorsergent være en del af 1. Eskadres ene afdeling ”Operativ Virke” (OV). Du vil indgå i et team med syv sagsbehandlere, herunder en Våben- og elektronikofficer (VEO) og en Våbenteknisk befalingsmand (VTB). Du skal i det daglige arbejde på tværs i OV, men helt særligt skal du i det daglige støtte og sagsbehandle på skibenes mange elektroniske systemer og netværk.

Du skal være 1. Eskadres stabs nærmeste ansigt til enhedernes elektroniksektioner og være deres daglige sparringspartner. OV arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for enhederne. OV arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for enhederne. Disse nye standarder sættes i rammen af Danish Operational Sea Training (DOST), hvor enhederne styrkes i deres håndtering af både intern og ekstern kamp. Du kommer til at indgå i 1.ESK seariderteam, og bliver dermed en vigtig sparringspartner for besætningerne i deres træningsforløb.

Du vil være den erfarne elektronikfagtekniske seniorsergent, som enhederne henvender sig til, når de mangler inspiration til løsning af elektronikfaglige udfordringer. I dagligdagen vil du på kontoret opleve dynamik og alsidighed på tværs af faggrænser og afdelinger. OV bliver en afdeling med højt til loftet og krav om, at du kan tænke ud af boksen. Samtidig vil der være fokus på din egen udvikling såvel personligt som fagligt.
Om dig
Du er ambitiøs og struktureret med personlig gennemslagskraft baseret på god menneskelig forståelse og empati. Du er selvstændig, fleksibel, initiativrig og føler ansvar for opgaveløsningen. Du skal have overskud, og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt.

Du har en god teknisk forståelse generelt, har erfaring fra sejlende tjeneste og kender systemernes sammenhæng på Søværnets enheder.
Hvis ikke du har alle de relevante uddannelser, skal du være klar på at blive uddannet snarest muligt, så du kan få den nødvendige overhøjde, der forventes. Såfremt du ikke har sejlet på 1. Eskadres skibe, vil en del af denne uddannelse foregå til søs i Nordatlanten.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KL Sebastian Krogh på tlf. 7285 3251 eller CSG Lars Dalsgaard Eskadrepersonelbefalingsmand mail: 1esk-fv110@mil.dk eller telefon 7285 3212

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler
Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs252@mil.dk.

Ansøgningsfrist er 30. november 2018 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 14. januar 2019.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1.Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.11.2018

Indrykningsdato

08.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent