Søværnet 04

Erfaren banjermester søges til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH


Erfaren banjermester søges til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH søger en Banjermester, der gennem sin professionalitet og lederevner kan understøtte driften og ikke mindst udviklingen ombord på en enhed, der bidrager til Forsvarets opgaveløsning i et verdens mest udfordrende miljøer, hvor naturen ofte sætter begrænsningerne og personlige egenskaber, kvalifikationer og kreativitet skal bringes i spil for at finde løsninger.
Om os
Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH er den nyeste enhed i KNUD RASMUSSEN-klassen med primært operationsområde i Nordatlanten ved Grønland og sekundært i områder i regi af nationale og internationale opgaver.

I vinterperioden vil LAUGE KOCH operere i Sydvestgrønland og forskydes oftest i sommerperioden nordpå til Thule området eller Østgrønland for støtte til Slædepatruljen Sirius. Opgaverne er varierede og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, støtte til det grønlandske samfund herunder fiskeriinspektion og isbrydningsassistance, searh and rescues, søopmåling samt støtte til forskere.

Besætningen ombord på LAUGE KOCH udgøres til enhver tid af 21 personer, hvilket betyder at samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen er tæt. Dette giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Skibet har reelt to besætninger, som løbende gennemfører udskiftning. Planlægningen fastlægges for et år af gangen, hvilket giver det enkelte besætningsmedlem stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder.
Om stillingen
Du er som banjermester ansvarlig for den daglige personelforvaltning og uddannelse ombord. Derudover er skibets dæksbefalingsmand, hvor du bistår teknikofficeren med udførelse og planlægning af skibsvedligeholdelsen. Endvidere er du leder af forvaltningssektionen, hvor du har ansvaret for skibskasse og skibsregnskab. Du er i organisation foresat for seks dækskonstabler, en kok og en hovmester.

Du indgår i landlovsvagten som vagthavende befalingsmand.
Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren mellemleder og fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand. Forventningerne er endvidere, at du kan formidle budskaber til ledelse såvel som den øvrige besætning på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og tydelig måde. Du har erfaring de administrative og personelmæssige dele af funktionen som banjermester. Det er endvidere et plus, hvis du har erfaring med ledelse af dæksarbejde og fartøjstjeneste. Erfaring fra lignende tjeneste fra skibe i Nordatlanten er ønskelig, men ikke noget krav.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i flådestation Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for LAUGE KOCH OK Henrik M. W. Winther mail: lako-le001b@mil.dk – telefon +45 4130 9893 eller eskadrepersonelbefalingsmand CSG Lars Dalsgaard mail: 1esk-fv110@mil.dk - telefon +45 728 53212 / +45 4130 9710.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK
Ansøgningsfrist er 28. november 2018 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse 2. januar 2019
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Om 1.Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.11.2018

Indrykningsdato

08.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent