Hæren 06

Arbejdsmiljørådgiver til SLFR


Arbejdsmiljørådgiver ved Slesvigske Fodregiment

Vil du være med til at styrke arbejdsmiljøområdet ved Slesvigske Fodregiment?

Trives du med en hverdag i en ny organisation – og vil du være med til at bygge den op?

Har du overblik og ser du muligheder frem for begrænsninger - så bør du søge stillingen som Arbejdsmiljørådgiver ved Slesvigske Fodregiment.
Om os
Garnisonselementet består af fem sektioner; Ledelseselementet, Personaleadministrationselementet, Personelforvaltningselementet, Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgiverelementet og Driftselementet.

Du vil blive ansat i Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgiverelementet, hvor du skal arbejde sammen med Sikkerhedsrådgiveren for regimentet.
Om stillingen
Arbejdsmiljørådgiveren skal være Regimentschefens nærmeste rådgiver indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Dine primære opgaver vil være at støtte, rådgive og vejlede chefer og ledere på alle niveauer ved Regimentet i relation til de opgaver og forpligtigelser som de er pålagt i henhold til arbejdsmiljøloven.

Du skal sikre at den lovpligtige arbejdsvurdering og medarbejdertilfredshedsmåling bliver gennemført årligt. Du skal også sikre at der minimum én gang om året gennemføres ”Den Lovpligtige Arbejdsmiljødrøftelse”.

Du skal medvirke til, at de nødvendige forebyggelsestiltag iværksættes i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven og Forsvarsministeriets Arbejdsmiljøstrategi.

Stillingen indeholder blandt andet også følgende opgaver;
- Udarbejdelse af arbejdsskadeanmeldelser.
- Oprette arbejdsmiljøsager.
- Sikre udarbejdelse af handlingsplaner pba. fx arbejdsskade.
- Udarbejde resultatrapporter pba. fx arbejdspladsvurdering.
- Fungere som kontaktperson til Hærens Arbejdsmiljøinspektør.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent og har erfaring som arbejdsmiljørepræsentant fra underafdelings- og gerne afdelingsniveau.

Du har en professionel og positiv indstilling og ser dine arbejdsopgaver i det store billede.

Du arbejder systematisk og kan have flere bolde i luften samtidigt.

Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale, og præget af evnen til at se en sag fra flere sider.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Garnisonsenheden, major Henning Dons på telefon 40 74 07 17.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er 22. november 2018, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
1. januar 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.11.2018

Indrykningsdato

08.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent