Almen sergent Hæren 1

Signal- og operationsofficer i 2. Brigade


Signal- og operationsofficer i 2. Brigade

Ønsker du et job med frihed under ansvar, spændende og afvekslende opgaver, så vil vi glæde os til at byde dig velkommen i stillingen som signal- og operationsofficer i 2. Brigades operationssektion.
Om os
Operationssektionen har mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag med aktiviteter i både ind- og udland. Men til trods for en meget alsidig hverdag er det afgørende for os, at vi formår at skabe balance i arbejdsliv og privatliv. Vi tror på, at tillid og frihed er centrale elementer i medarbejderens udvikling og jobtilfredshed og derfor vil der naturligvis også blive stillet fjernarbejdsplads til rådighed med mulighed for at arbejde hjemmefra. Desuden er vi overbevist om, at vi ved at investere i den enkelte medarbejder - gennem kurser og anden udvikling - gavner både medarbejderen, sektionen og forsvaret som helhed.

2. Brigade uddanner kapacitetsenheder til Reaktions- og Bataljonskampgrupper. 2. Brigade uddanner desuden HBU samt gennemfører uddannelse til både internationale og nationale operationer. Brigadestabens opgaver er mange, spændende og mangfoldige. 2. Brigades stab træner derudover løbende til opstilling af et brigadehovedkvarter, hvori der er decideret operativ rolle for stabsmedlemmerne.

Operationssektionen (G3) består af sektionschefen (M331), Næstkommanderende (M322), fire kaptajner, en militærjurist, en seniorsergent og en oversergent. G3 er det udførende led i hovedparten af brigadens øvelses- og uddannelsesaktiviteter. På baggrund af direktiver og planer udarbejdet af brigadens operationsplanlægnings- og uddannelsessektion (G5 og G7), omsætter G3 disse planer til udfordrende øvelsesaktiviteter for brigadens enheder. Disse aktiviteter omfatter stabs- og signaløvelser, studieperioder, skydeperioder og feltøvelser i ind- og udland.

Sektionens opgaver falder hovedsageligt indenfor to områder: Drift af brigadens operationscenter og øvelses- og uddannelsesplanlægning. Operationscenteret kan bestå af op til ca. 20 medarbejdere, herfra repræsentanter fra fx flyvevåbnet og forbindelsespersonel fra naboenheder og foresatte myndigheder. Fra operationscenteret føres brigadens indsatte enheder.
Om stillingen
Som signal- og operationsofficer vil du få en bred portefølje af opgaver.

Som føringsstøtteofficer er du brigadestabens daglige rådgiver vedrørende føringsstøttekapaciteter, herunder den driftklare del af HTK-projektet. I den forbindelse er du det daglige bindeled mellem brigaden og føringsstøtteregimentet (FSR).

Du vil varetage funktionen som signalofficer i brigadens planlægningscenter, hvor du udover planlægningen af føringsstøtte i praksis, fungerer som den samlende person for operative planer i samarbejde med brigadens G6. Desuden støtter du brigadens operationscenter med planlægningen og gennemførelsen af igangværende operationer.

Du vil blive projektansvarlig for en eller flere af brigadens uddannelsesaktiviteter for vores dispositionsenheder. Denne opgave omfatter al planlægning, koordination, gennemførelse og opfølgning.

Du vil varetage relevante delopgaver i forbindelse med brigadens bidrag til hærens doktrinudvikling, herunder føringskoncept for 2. brigades nye opgave som føringsenhed i forbindelse med nationale operationer. Dette omfatter projektarbejde med bidrag til reglementsskrivning og studievirksomhed.

Der er god mulighed for at boltre sig indenfor doktrin, taktik og operationer i funktionen. Dette omfatter specielt integrationen af føringsstøttetjenesten i og understøttelse af brigadens samlede plan og udførelse af operationer. For den rette kandidat er der mulighed for at læse brigadekursus, OFU og/eller MMS ved siden af havende tjeneste og løbende bringe den tillærte viden i spil og anvendelse.
Om dig
Vi ser gerne, at du er kaptajn, med baggrund ved Telegrafregimentet og du har måske været chef for et CIS- eller Hovedkvarterskompagni eller virket som næstkommanderende. Vi ser gerne, at du har en bred erfaring med signaltjeneste. Eventuelt har du erfaring fra bataljonsniveauet, hvor du har været tilknyttet som CIS officer ved en af kampbataljonerne eller i anden funktion arbejdet med operativsignaltjeneste. Du har virket i flere funktioner ved Føringsstøttetropperne, herunder gjort tjeneste på underafdelings- og bataljonsniveau, enten som kaptajn eller som en rutineret premierløjtnant.

Da en af brigadens kommende opgaver er uddannelse til internationale operationer er det ønskeligt, at du har missionserfaring fra en eller flere udsendelser.

Du er analytisk stærk, initiativrig, nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed og ansvar. Du besidder en høj grad af faglighed og har sans for detaljen samt flair for planlægning Du har interesse for at arbejde med taktik og operative overvejelser, og du er fleksibel og indstillet på at arbejde målrettet med komplekse opgaver i takt med brigadens rytme.

Du skal kunne formulere dig forståeligt på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt, ligesom du er præsentations- og undervisningsvant.

Øvrige forhold

Ved aktivering af Den Nationale Strategiske Reserve brigadestaben kunne opstille et stabselement som bindeled mellem kampgruppen og foresatte hovedkvarter. Endvidere bidrager stabsmedlemmer fra brigadestaben til øvrige bidrag, hvor brigaden er opstillende myndighed, ligesom der afgives til enkeltmandsudsendelser. Du skal derfor være forberedt på at kunne blive udsendt inden for gældende varsler. Du skal forvente deltagelse i øvelsesaktiviteter og studieperioder m.m. af ikke under 50 døgn årligt.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested på Antvorskov kaserne i Slagelse.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle et tillæg.

Fjernarbejdsplads stilles til rådighed og hjemmearbejdsdage kan være er en naturlig del af varetagelsen af tjenesten i brigadestaben.

Det er et krav, at du er sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt og at du kan opretholde denne så længe stillingen bestrides.

Stillingen er omfattet af sundhedstriaden, hvorfor du skal kunne honorere Forsvarets fysiske og helbredsmæssige krav.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for operationssektionen, major Thomas Block Hansen, tlf. 72 83 30 31 eller nuværende signalofficer, kaptajn Visti Lindemann, tlf. 72 83 30 37.

Har du spørgsmål vedr. løn og ansættelsesvilkår kan de rettes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er 2. december 2018. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 50.

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du er interesseret i stillingen så send din ansøgning og CV via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.12.2018

Indrykningsdato

08.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent