Hæren 06

Kontorhjælper til Vagtkompagniet Den Kongelige Livgarde


Kontorhjælper til Vagtkompagniet Den Kongelige Livgarde

Kan du holde mange bolde i luften, og er du skrap til kontortjeneste, og har du lyst til at være en del af en operativ enhed?

Så er det måske dig, vi søger.
Om os

Kommandosektionen indgår i Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni. Sektionen består af en seniorsergent, en korporal og en konstabel, samt to værnepligtige kontorhjælpere, der er tjenestegørende i fem måneder ad gangen.

Sektionen varetager alle administrative opgaver til støtte for Vagtkompagniets løsning af pålagte opgaver, herunder særligt vagten om Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

Vagtkompagniet består af vagtgående værnepligtige gardere og fastansatte, i alt over 300 mand.

Kompagniet er indsat i en national operativ skarp opgave 24 timer i døgnet, hver dag, hele året rundt.

Kompagniet har til huse på Livgardens Kaserne i København, centralt beliggende nær Rosenborg og Nørreport.
Om stillingen

Du administrerer dagligt Vagtkompagniet til støtte for Chefen for Vagtkompagniet.

Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
• Vedligeholdelse/tilretning af oplysninger i DeMars, herunder arrangementsstyring.
• Tastning og vedligeholdelse af kompagniets fremadrettede arbejdstidsplanlægning og faktiske arbejdstid.
• Superbruger i elektronisk dokumenthåndtering (Captia).
• Behandling af E-fakturaer i workflow, i DeMArs.
• Støtte til sagsbehandling herunder bl.a. registrering af straffe- og disciplinærsager.
• Støtter med indtastning i, og vedligeholdelse af, kompagniets elektroniske aktivitetsoversigt.
• Daglig superbruger af alarmanlægget på Livgardens kaserne (sekundær Sikkerhedsassistent).
• Støtter ifm. med vedligeholdelse af kompagniets hjemmesider på inter- og intranet.
• Vedligeholdelse af kompagniets elektroniske fællesdrev på intranettet.
• Assistance til øvrige kollegaer i sektionen efter behov.
• Forefaldende kontorarbejde.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til sektionens opgaveløsning.

Arbejdstiden er vekslende og der kan i perioder være lange dage, hvilket du har det fint med.
Om dig

Du skal som minimum være udnævnt konstabel, med tilfredsstillende forudgående tjeneste som kontorhjælper, eller anden administrativ tjeneste.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og ønskeligt, at du har kørekort kategori C og D.

Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT

Endvidere kræver stillingen, at du har gennemført følgende kurser:
• DeMars tidsadministration (DeMars 908M)
• DeMars personeladministration (DeMars 926)
• DeMars rejsestyringsmodul (DeMars 910)

Det er en fordel hvis du har kendskab til det militære sikkerhedsområde, samt Captia og arrangementsstyring i DeMars.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad eller niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet gives de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du er initiativrig og kan udfylde rollen som professionel kontorhjælper selvstændigt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et operativt miljø.

Det anses som en fordel for bestridelse af stillingen, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som kontorhjælper i en enhed under hærens basis- og/eller reaktionsstyrkeuddannelse.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår.
Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i København, men i forbindelse med oprettelse af det nye administrative element ved Livgarden, kan dette blive ændret til Garderkasernen i Høvelte.


KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Carsten Mantler
på telefon 7283 4403 eller mail LG-VTKMP01A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 26. november 2018. Vi forventer at afholde samtaler snarligst herefter. Ansættelse vil ske pr. 1 Januar 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Livgardens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.11.2018

Indrykningsdato

07.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent