Søværnet 04

Skibschefer M312 til DIANA-klassen i division 24


Skibschefer M312 til DIANA-klassen i division 24

Er du en meget erfaren vagtchef, en dygtig navigatør, en dygtig sømand samt besidder du solide lederevner, gerne med erfaring fra et maritimt overvågningscenter og/eller taktisk erfaring, og er du klar til et job, hvor det er dine lederevner der kommer i fokus, har du her muligheden for et job, der med garanti vil udvikle din officersprofil og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
DIANA-Klassen udgør Søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, som styres fra Joint Operations Center (JOC). Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Vi har en meget bred opgaveportefølje der bl.a. omfatter suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredningstjeneste, deltagelse i forureningsbekæmpelse til søs, assistance til politi og skat og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
DIANA-klassen har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Som skibschef er du direkte ansvarlig for enhedens opgaveløsning og besætningen på 11 mand, herunder næstkommanderende med rang af seniorsergent.
Du repræsenterer chefen for 2. Eskadre i din besætning, i din opgaveløsning og overfor JOC og i sidste ende repræsenterer du Søværnet og Forsvaret i din myndighedsudøvelse til søs.
Som chef for et af Søværnets patruljefartøjer forventes du at være allesteds nærværende og du kan ikke altid forvente, at en arbejdsuge kan afgrænses til 37 timer, specielt ikke under sejlende tjeneste.
Du skal i samarbejde med din skibsledelse træffe alle beslutninger og sikre at de bliver ført ud i livet. Du bærer det administrative ansvar for, at enheden som en offentlig myndighed forvaltningsmæssigt overholder diverse bestemmelser fra overordnede myndigheder.
Om dig
Det er et krav at du har gennemgået OGU og er M312. Du er officer af taktisk linje og en meget erfaren vagtchef. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra sejlads med DIANA-Klassen som næstkommanderende, ligesom det kan være en fordel hvis du har erfaring fra et maritimt overvågningscenter. Det er ønskeligt, men ikke et krav, hvis du har gennemgået TOK.
Gennem din sejlende tjeneste har du en solid erfaring som vagtchef i andre af Søværnets enheder, og du navigerer og manøvrerer egenhændigt på sikker og forsvarlig vis.

Det kan være rutinepræget at indgå i et beredskab i længere perioder, men tingene kan gå stærkt, hvis det først brænder på. Derfor er det vigtigt, at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau. Du skal derfor have gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning.
Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det, at du af natur har tillid til folk og gerne delegerer opgaver, men samtidigt har karisma til at sætte dig igennem og viser vejen når det gælder.

Såfremt du ikke har gjort tjeneste som chef i DIANA-kl., skal du desuden kunne forhåndsgodkendes af CH MST som skibschef i DIANA-klassen, samt, efter et chefelev forløb, bestå en chefprøve efter CH 2. Eskadre bestemmelse, for at kunne komme i stillingen. Sker dette mod forventning ikke, vil anden sejlende tjeneste ved 2. Eskadre på niveauet blive tilbudt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Division 24, KL Mads Juul Jørgensen på telefon 41 30 98 62 eller på mail: d24-k3-ch@mil.dk eller alternativt rette henvendelse til OK Jan Niegsch, Søværnets Administrative Kompetencecenter Korsør på telefon 72 85 63 30. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 25. november 2018. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne forventes gennemført i uge 48 2018.

Stillingerne er ledige til besættelse fra 1. januar 2019 og senere, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

07.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent