Missionplanner

Underviser (Oversergent) i IT med speciale i infrastruktur


Underviser (Oversergent) i IT med speciale i infrastruktur

Brænder du for undervisning og samspillet mellem underviser og elev? Har du lyst til at arbejde i en enhed med høj faglighed og trives du med både forudsigelighed, men også forandringer og omskiftelig hverdag?
Så skal du søge vores ledige oversergent stilling som underviser i IT med speciale i infrastruktur ved Føringsstøtteregimentets IT uddannelseselement.
Om os
IT uddannelseselementet er en del af Føringsstøtteregimentets uddannelsessektion. Vi uddanner soldater inden for IT området.
Elementet består af en leder, to seniorsergenter, en civil faglærer og to Oversergenter.
Vi er placeret i 2 mindre teams.
Et team på Ryes kaserne i Fredericia (leder og 2 oversergenter – hvoraf den ene stilling er ubesat) og et team på Høveltegård i Nordsjælland (2 seniorsergenter og 1 civil overlærer).

Vi varetager kurser og uddannelse og sagsbehandling indenfor IT uddannelses- og IT sikkerhedsuddannelse. Elementet er blandt andet ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og kontrol af Værnsfælles IT Grunduddannelse, hovedforløb 1 på IT Supporter uddannelsen samt IT sikkerhedskurser.
Vi udfører sagsbehandling af IT supporter kursister som skal gennemføre eksterne IT kurser ved Tekniske skoler.
Stillingen som underviser er placeret med fast tjenestested i Fredericia på Ryes kaserne.
Om stillingen
Som underviser på IT netværksområdet er dine opgaver:

- Varetage planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af tildelte IT kursers gennemførelse og struktur, inden for netværksområdet.
- Udarbejde og løbende opdatere relevant uddannelsesdokumentation, ex. uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner.
- Udarbejde, udvikle og revidere uddannelsesmaterialer til brug for egen gennemførelse af undervisning samt kursusmateriale til udlevering til kursister.
- Varetage samarbejde med kursusadministrationen i forhold til kurser hvor du er kursusleder.
- Føre tilsyn med, vejlede og rådgive kursisterne, og evt. underlagte instruktører, der underviser på dine kurser.
- Opdatering og udvikling af E-læringsundervisningsmateriel inden for egne kursusområder.
- Støtte kollegaerne på deres kursusområder.
- Deltage i arbejdsgrupper efter aftale og direktiv fra nærmeste leder.

Vi vægter at undervisning kan gennemføres på forskellige måder og vi arbejder stedse på at optimere vores undervisning. Vi gennemfører via VTC/JABBER, som egentlig klasseundervisning eller ved fjernundervisning på fels.dk.

Du skal forvente noget indenlands rejse aktivitet, idet der vil være undervisning på kurser og deltagelse i arbejdsgrupper som foregår uden for Ryes kaserne. Det vil primært være kurser på Høveltegård på Sjælland. En væsentlig del af elementets mødeaktivitet og samarbejde foregår via JABBER/VTC m.m.
Om dig
Du er oversergent og du er faglig stærk i dit IT speciale. Er du sergent og indstillet på at indgå uddannelsesaftale mhp. gennemgang af videreuddannelsestrin I for mellemledere, opfordres du også til at søge stillingen.
Du er uddannet datatekniker IT med infrastruktur som retning. Teletekniker eller lignende Data- og Kommunikations uddannede med relevante Cisco uddannelser og certificeringer, kan også komme i betragtning.

Du har erfaring med rollen som kursusleder, holdfører eller lignende, ligesom det er ønskeligt du har erfaring med udvikling af både eksisterende og nye kurser / uddannelser herunder kendskab til arbejde med E-læring.

Som underviser har du en god instruktørmæssig platform. Det afspejler sig når du planlægger og afholder undervisning ved, at din undervisning er veltilrettelagt, du når målet med tildelte midler ligesom og du formår at ”spille på flere tangenter” i din undervisning fordi du er bevidst om at ikke alle elever lærer på samme måde.
Du er som person tillidsvækkende med et optimistisk livssyn, der kan lide at arbejde med unge mennesker. Du er en selvstarter og som teamplayer er du klar på at arbejde i mindre teams i tæt samarbejde med dine kolleger og din leder. Du bidrager i væsentlig grad til at elementet er velfungerende fagligt som socialt. Du arbejder målrettet, effektivt og leverer rette vare til tiden.

Vi ser gerne, at du har erfaring med: CCNA Routing and Switching, CCNP Routing and Switching og CISCO Netacademy instructor. Har du ikke, skal du være indstillet på at gennemføre efteruddannelse på disse områder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.
Hvis du ansættes i stillingen som sergent, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af vidersuddannelsestrin I for mellemledere.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte uddannelsesbefalingsmand i IT uddannelseselementet, seniorsergent Morten Holmgaard på telefon: 2019 7392 eller mail tgr-itu01@fiin.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.dk eller telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 25. november 2018 og ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og
Specialoperationskommandoen. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

07.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent