Hæren 06

Kaptajn til Kontrolsektionen i Hærkommandoen


Kaptajn til Kontrolsektionen i Hærkommandoen

Vil du være en del af et engageret team, der bl.a. støtter Hærens Taktikinspektør? Så er jobbet som medarbejder i den nyoprettede Kontrolsektionen i Hærkommandoen måske noget for dig!

Besidder du gode analytiske evner, er du en god planlægger og vil du gerne med ud og møde de operative enheder under kontrolvirke og som led i taktisk udvikling af Hærens kapaciteter? Så får du i Kontrolsektionen muligheden for at udvikle dig både fagligt og personligt.
Om os
Den nye Hærkommandos væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. Hærkommandoen organiseres med en flad G1 – G8 struktur, samt en Kontrolsektion og en sektion til støtte for Hærens øverste ledelse.

Hærens Taktikinspektør, der tillige er næstkommanderende i Hærkommandoen, støttes i sit virke indenfor kontrolvirksomhed og taktisk udvikling i Hæren af bl.a. Kontrolsektionen. Herudover dækker Kontrolsektionen bl.a. erfaringsindhentning i Hæren (Lessons Identified/Lessons Learned).

Kontrolsektionen organiseres med en chef, der er oberstløjtnant, og i to elementer. Et planlægningselement med tre sagsbehandlere (en major, en kaptajn og en civil teknisk tegner) og et Lessons Identified/Lessons Learned analyseelement med tre sagsbehandlere (en MJ og to KN).
Om stillingen
Som ny medarbejder i Kontrolsektionen vil du skulle arbejde i Kontrolsektionens Lessons Identified/Lessons Learned analyseelement, hvor du indgår i et team der vil arbejde snævert sammen med de nye Tjenestegrensinspektørelementer ved Hærens tjenestegrene, og i Hærkommandoen skaber grundlag for Hærens øverste ledelses prioriteringer og beslutninger indenfor taktisk udvikling i Hæren.

Du vil bl.a. skulle deltage i Kontrolsektionens inspektions-, kontrol- og kontaktbesøg, herunder CREVAL og certificering. En af dine primære opgaver vil være at indhente, analysere, bearbejde og udarbejde oplæg vedr. erfaringsindhentning. Endelig vil du skulle planlægge og iværksætte temaundersøgelser i Hæren og være Hærkommandoens point of contact i relation til Aktionsgruppe særlige hændelser.

Trods stillingens indhold og krævende natur, lægger vi stor vægt på, at du sideløbende med det daglige arbejde får mulighed for kompetenceudvikling, hvormed du vil få et særdeles godt fundament for din videre karriere.
Om dig
Arbejdet som medarbejder i Lessons Identified/Lessons Learned analyseelementet i kontrol-sektionen kræver gode analytiske evner, overblik og gode samarbejdsevner. Du skal kunne afdække og nedbryde observationer og hændelsesforløb til reelle anbefalinger, der har en kvalitet der kan forelægges Hærens øverste ledelse.

Du skal kunne skabe overblik og holde mange bolde i luften. Du skal have en veludviklet situationsfornemmelse og være omstillingsparat, idet hverdagen kan være omskiftelig og ofte påvirkes af udefrakommende faktorer.

Du er kaptajn og har gennemført VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskursus (VUK) i Hæren.

Det er en fordel hvis du har været underafdelingschef eller udsendt, men ikke et krav. Du er fortrolig med office pakken, særligt Outlook, Word, Power Point og Onenote. Du har interesse i og en god helhedsforståelse for Hæren virksomhed. Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner – både på dansk og engelsk. Du er udadvendt og har empati til at kunne begå dig på alle niveauer i Hæren. Du er omhyggelig og har sans for detaljer og har fokus på at overholde deadlines og terminer.

Som person er du en udpræget holdspiller med en veludviklet situationsfornemmelse. Herudover skal du være robust og fleksibel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Der vil være mulighed for at forhandler tillæg jf. gældende regler, samt mulighed for fx at læse Master i Militære Studier efter nærmere aftale med sektionschefen.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen så kontakt den kommende chef for kontrolsektionen, OL Tommy Kjær, på tlf.: 23 41 19 27 eller på VFK-H-CHKS@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfristen er den 30. november 2018. Vi gennemfører samtaler i Karup i uge 50/2018.

Stillingen ønskes besat fra 1. februar 2019.

Du bedes vedlægge din seneste FOKUS som bilag til ansøgningen.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Om Hærkommandoen (HKO):
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.11.2018

Indrykningsdato

07.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent