Flyvevåbnet 3

Teknisk leder til Aircraft Maintenance Squadron


Teknisk leder til Aircraft Maintenance Squadron

Har du mod på at blive en central spiller i teknikrummet på flyvevåbnets F-16 spydspids? Fungerer du godt i et dynamisk miljø med opgaver fra flere forskellige sider? Har du flair for teknik og nysgerrighed for det operative?
Er du vild med at arbejde med mennesker og samarbejde meget bredt på tværs af faglighed? Så har du nu mulighed for et spændende og udfordrende arbejde som teknisk leder.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser. Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Enheden der skal bruge en ny medarbejder, er Aircraft Maintenance Squadron (AMS) forestår størstedelen af vedligeholdelse og reparation af Flyvevåbnets F-16 fly og motorer.
I AMS er vi 190 kollegaer fordelt på 2 geografiske områder hvor den daglige flyvning foregår, i daglig tale ”afflyvningen” samt et værkstedsområde med henholdsvis eftersynsdokke, motorværksted og specialværksteder.

Vi arbejder bl.a. med struktur, hydraulik, Enviromental Control System (aircondition, køleluft), fuel system, turbofan/jet motor, Non Destructive Inspection, afsendelse og modtagelse af fly med mere.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende ved afflyvningen i AMS, bliver at bidrage til at der altid er fly til rådighed for afvisningsberedskabet, samt at der stilles det aftalte antal flystel til træningsflyvningen.

Du skal indgå som daglig leder for kollegaer af såvel officers-, befalingsmands- og konstabelgruppen.

I tilknytning til løsningen af dine primære opgaver er der en række delopgaver, herunder tilsikring af flyvesikkerheden, den militære sikkerhed, enhedens arbejdsmiljø og kvalitet i enhedens opgaveløsning.

Du skal desuden foretage selvstændig sagsbehandling inden for F-16 vedligeholdelse og anden sagsbehandling relateret til enheden.

Desuden skal du fungere som Logistics Commander (LOGCOM) på såvel øvelser som i internationale operationer med F-16 og kan derfor forvente en del rejseaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn i Flyvevåbnet med baggrund som teknisk officer.
Du har gode ledelsesmæssige kompetencer og gerne erfaring med ledelse af højt specialiserede og engagerede medarbejdere. Du evner at skabe sunde og gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation med forskelligheder.

Du har gode kommunikative egenskaber, både i skrift og i tale på dansk og engelsk, da du i stillingen har en bred kontaktflade til samarbejdspartnere, både internt på Fighter Wingen men ligeledes eksternt i det øvrige forsvar, samt partnere i udlandet.

Du besidder stærke faglige kompetencer indenfor det flytekniske område, gerne kampfly og har endvidere en bred erfaring indenfor ledelse af eftersyn og vedligeholdelsesopgaver. Du har gerne stabsteknisk baggrund.

I pressede situationer formår du at fastholde en rolig fremtoning, samtidig med at du er omstillingsparat og fleksibel i opgaveløsningen.

Du interesserer dig for kvalitetsledelse og evner at favne de til tider modsatrettede krav til kvalitet og operativ effekt.

Du har relevante DeMars kompetencer, og gode engelskkundskaber, desuden skal du være godkendt til udsendelse i internationale operationer (INTOPS)

Det er ønskelige, men ikke et krav, at du har gennemført KURS 2 Mod Koordineret Ledelse, samt ar gennemført STYR 1 Forsvaret Styring
Har gennemført Site Survey Kursus
Har gennemført VFK Flyvesikkerhedskursus
Har kompetencer inden for Kvalitetsledelse
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkenden under hele ansættelsesforløbet.

Du har pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internatioanle operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Jeppe Bech, chef for AMS ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon 7284 9301.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Malene Nørgaard Abel ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er 21. november 2018. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads. og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.11.2018

Indrykningsdato

06.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent