Almen sergent Hæren 1

Regimentsbefalingsmand til SLFR


Regimentsbefalingsmand til Slesvigske Fodregiment

Vil du være med til at genopbygge og lede Slesvigske Fodregiment?

Trives du med en omskiftelig hverdag i en ny organisation – også selvom der indledningsvist vil være flere spørgsmål end svar?

Har du overblik, går du foran som det gode eksempel, og ser du muligheder frem for begrænsninger – så bør du søge stillingen som Regimentsbefalingsmand ved Slesvigske Fodregiment.
Om os
1. januar 2019 genoprettes Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne.

Regimentschefen tiltrådte 1. november 2018 og skal bruge din støtte til at lede regimentets genoprettelse.
Om stillingen
Genopbygningen af regimentet og befalingsmandskorpset vil kræve en stor indsats fra din side.

Regimentsbefalingsmanden indgår som en del af regimentets Command Team med Regimentschefen og skal være dennes nærmeste rådgiver i alle spørgsmål vedrørende stampersonellet på mellemlederniveauet.

Regimentsbefalingsmanden skal virke som rollemodel for mellemlederkorpset og skal gennem sin fremtræden og handlinger skabe og vedligeholde bred respekt i korpset.

Regimentsbefalingsmanden skal være opsøgende, og på baggrund af sin erfaring støtte og vejlede med henblik på at løse erkendte udfordringer.

Regimentsbefalingsmanden bidrager ligeledes til Tjenestegrensinspektørelementets opgaver, planlægning og gennemførelse af intern og ekstern besøgs- og kontrolvirksomhed.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent, samt au du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, skal du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelsen til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævensel.

Du har bred erfaring fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauer. Det er ønskeligt, at du har gjort tjeneste på højere niveau og at du et godt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.

Du har en professionel indstilling og vil udvikle dig og regimentet.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale, og præget af evnen til at se en sag fra flere sider.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer. Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre regimentet bedre.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, sla forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Slesvigske Fodregiment oberst Lars Mouritsen på telefon 72 83 12 10 eller chefen for Garnisonsenheden, major Henning Dons på telefon 40 74 07 17.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 21. november 2018, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

LOGO TEKST mangler
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

21.11.2018

Indrykningsdato

06.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent