Civil karriere 1

Kursusleder til Teknisk Skole, Beredskabsstyrelsen


Kursusleder til Teknisk Skole, Beredskabsstyrelsen

Besidder du solide praktiske beredskabsfaglige kompetencer, er du innovativ, projektorienteret og brænder du for dine ideer, og for at facilitere læring for redningsberedskabets kommende ledere?
Så er du måske den medarbejder, vi søger til at indgå i et eksperimentelt og innovativt miljø, hvor der arbejdes med realistiske scenarier, der stiller store krav til medarbejderne.
Om os
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole uddanner hvert år ca. 1.300 kursister og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet.

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole er en central spiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder indenfor det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.

Desuden tilbyder skolen gode muligheder for din personlige kompetenceudvikling.
Om stillingen
Et spændende job som kursusleder med mulighed for at præge udviklingen og samarbejdet ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole. Dine arbejdsopgaver er bl.a.:

• Kursusledelse og lærervirke på de længerevarende kurser.
• Sagsbehandle, praksisdokumentere og lede projekter.
• Videreudvikle og undervise på de beredskabsfaglige uddannelser.
• Deltage i beredskabsfaglige arbejdsgrupper.
• Sikre anvendelsen af Beredskabsstyrelsens pædagogiske principper på skolens kursusaktiviteter.
• Medvirke i udviklingen af det danske redningsberedskab.

Operativ Specialisering Sektion har ansvaret for skolens specialiserede kurser herunder instruktørkurser, specialiseringskurser som overbygning på Holdlederuddannelsen, taktiske vagthavendekurser for Beredskabsstyrelsen. Dette indenfor områderne USAR, CBRNE og brand.

Stillingens indhold tilpasses i øvrigt dine kvalifikationer.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse på minimum bachelorniveau og en relevant beredskabsfaglig uddannelse, samt ledelseserfaring.

Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole besidder du en høj grad af faglighed samt evnen til at arbejde tværfagligt og projektorienteret, hvor udviklingsarbejdet tager afsæt i eksperimenterende og innovative læringsrum.

Vi søger derfor en medarbejder der:

• Evner samarbejdet.
• Optræder professionelt.
• Brænder for at skabe resultater.
• Tænker selvstændigt og ud af boksen.
• Trives med at deltage i et tværfagligt samarbejde.
• Har erfaring med og interesse for undervisning og pædagogik.
• Udviser en høj grad af fleksibilitet i et åbent og fleksibelt miljø.
• Har nogle års operativ erfaring som indsatsleder eller leder af en udrykningsvagt.
• Har en teoretisk videregående uddannelse på minimum bachelorniveau eller tilsvarende.
• Har en sikker viden om og erfaring med beredskabsfaglige problemstillinger på lederniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Dette brede opslag omfatter korpsmestre/sektionsledere i løngruppe 3 og 4. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i et vist omfang være mulighed for at forhandle personlige tillæg med baggrund i individuelle kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen og Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, kan du henvende dig til uddannelseschef Lars Jørs Toldbod på telefon 51 64 72 99 (brs-ts-uddch@fiin.dk) eller til chef for Operativ Specialisering Jacob E. Bolwinkel på telefon 41 61 95 84 (brs-ts-oss01@fiin.dk). Du kan læse mere om skolen på www.brs.dk/brts.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 20. november 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Tiltrædelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Tinglev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

20.11.2018

Indrykningsdato

06.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent