Hæren 06

Kontakt- og Informationsbefalingsmand


Kontakt- og informationsbefalingsmand til Garnisonsstøtteenheden ved Jydske Dragonregiment

Brænder du for kommunikationsområdet og finder du det spændende at jagte den gode historie? Kan du lide at arbejde med video, foto og webredigering? Kan du i skrift og tale formulere dig i øjenhøjde med din modtager? Hvis du kan svare ja til alle eller dele af ovenstående spørgsmål, så er Garnisonsstøtteenheden (GSE) ved Jydske Dragonregiment i Holstebro måske din nye arbejdsplads.
Om os
Garnisonsstøtteenheden ledes af en major med 35 ansatte. Enheden er placeret direkte under Chefen for Jydske Dragonregiment. GSE varetager mange spændende opgaver såsom HR virksomhed, regimentets bløde værdier samt traditionspleje.

Arbejdsopgaverne spænder fra drift af uddannelsesmaterielkontoret, den daglige ledelse af kasernens hovedvagt, kasernens sikkerhed, håndtering af arbejdsmiljøsager, ceremonieltjeneste, pårørendekontakt og ikke mindst al ekstern og intern kommunikation samt kontakt til lokalområdet i Holstebro.

Vi arbejder på gennem forudseenhed, rettidig omhu, servicemindedhed og en samarbejdsvillig indstilling, at støtte regimentschefen i gennemførelsen af de opgaver, regimentet er pålagt. Det gør vi blandt andet ved effektivt og fleksibelt at opbygge individuel kompetenceudvikling og internt samarbejde.

Vi har en god omgangstone og et godt socialt miljø. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du vil blive en del af kommunikationssektionen som også består af en civilansat samt en presse- og informationsofficer, som du i det daglige vil referer til.

Dit primære ansvarsområde bliver bl.a. Jydske Dragonregiments sociale medier, dvs. indlæg på regimentets internet- og intranethjemmesider, informationsskærme, storskærm samt Facebook og LinkedIn.

Du bliver sagsbehandler på regimentets aktivitetsoversigt (Emtep).

Kommunikationssektionen indgår som en del af ledelseselementet, hvorfor du også tager del i løsningen af de forskellig opgaver der ligger heri. Ledelseselementet er under opbygning, du har derfor mulighed for at bidrage med løsning af opgaver og processer. Det må forventes, at der kan ske omfordeling af opgaver over tid.

Støtte til andre myndigheder garnisoneret på kasernen skal påregnes, ligesom du må forvente aften og weekend tjeneste. Som kontaktbefalingsmand forventes det, at du støtter ved pårørendearrangementer samt andre traditionsbundne arrangementer.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent med tilfredsstillende tjeneste. Er du oversergent, og vi vurderer du er den rette kandidat, så vil det være muligt, at lave en uddannelsesaftale med henblik på at blive uddannet til seniorsergent.

Som person er du imødekommende, selvstændig, energisk og har masser af gåpåmod. Du kan samarbejde på tværs i en stor organisation og er omstillingsparat og fleksibel. Du har udpræget helhedssyn og har blik for at finde den gode historie, og er bevidst om vigtigheden i at god kommunikation er grundlaget for rekruttering og fastholdelse. Du er opsøgende og følger udviklingen indenfor kommunikationsverdenen, og ser værdien i at kommunikere gennem video og billeder.

Du er velformuleret i skrift og tale, og kan arbejde selvstændigt. Du er præsentabel, serviceminded og et godt eksempel. Du er initiativrig og kan selv finde og bidrage med de gode historier. Du har gode samarbejdsevner, og mestre at nytænke. Du kan se værdien i at sparre med de øvrige i sektionen og har øje for detaljerne, således at kvaliteten i arbejdet bliver højt.

Det er et krav du kan arbejde med programmer fra Officepakken og besidder gode IT færdigheder. Du har kørekort til alm. bil.

Har du erfaringer og uddannelser indenfor kommunikationsområdet, er det at foretrække, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte presse- og informationsofficer kaptajn Max Velzé på telefon 72 82 45 21 eller mail JDR-GSE10@MIL.DK eller chefen for garnisonsstøtteenheden, major Brian S. Villsen på telefon 72 82 45 20 eller mail JDR-GSE01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. november 2018 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment (jdr) er et moderne og traditionsrigt kamptropregiment som holder til på Dragonkasernen i Holstebro. På kasernen arbejder der til dagligt omkring 1100 medarbejdere.

Dette fordelt på tre Bataljoner og et Uddannelsesstøtteelement af 1. Brigade, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling af Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret, et element fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter og Forsvarets Sundhedstjeneste, et Driftsområde og et Garnisonsstøtteelement. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men opholder sig til dagligt i Skive.

Vi arbejder alle på, at uddanne og/eller få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.11.2018

Indrykningsdato

06.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent