Hæren 06

Chef for uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet


Chef for uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet

Kan du skabe team spirit? Vil du være med til at tage ansvar for videreudviklingen af Hærens opsiddede infanteri? Brænder du for uddannelse og udviklingen af vores militære kernekompetencer?
Om os
Vi er en professionel enhed, der senest var på højt beredskab som bataljonskampgruppe i hele 2017 som en del af NATO Very High Readiness Joint Task Force under kommando af en britisk brigade.

I Panserinfanteribataljon består i nyordningen af Hæren af den operative stab på tolv personer og en uddannelsessektion (S7) på ni personer, 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniseret infanterikompagni, 4. HRU kompagni og et stabskompagni.
Uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon er ansvarlig for fagansvaret for pansret og mekaniseret infanteri på tværs af de tre panserinfanteribataljoner.

Vores professionelle ambition er at holde et fagligt højt niveau, og vi prioriterer en god balance mellem arbejde og privatliv.
Om stillingen
Sektionen er nyoprettet og du vil få stor mulighed for selv at bidrage til hvorledes sektionen samarbejder internt og eksternt. Selvom stillingen er nyoprettet, så har vi arbejdet målrettet for, at du kommer til at stå i spidsen for et professionelt og ambitiøst team.

Uddannelsessektionen skal forankre Hærens fagansvar for pansret og mekaniseret infanteri, samt infanterikampkøretøjet som platform. Vi skal være Hærens faglige eksperter og sagsbehandlere inden for doktrin, teknologi, organisation og uddannelse.
Som chef vil du bl.a. være ansvarlig for, at der eksisterer relevante uddannelsesforløb, der tilsikrer at enhederne og soldaterne har mulighed for at opnå et højt uddannelsesmæssigt niveau.

Implementeringen af en ny uddannelsesstruktur og forankringen af fagansvaret ved bataljonen kan kræve en ekstraordinær indsats fra din og uddannelsessektionens side. Der vil være behov for nytænkning og en høj grad af selvstændig opgaveløsning og sagsbehandling. Du skal kunne tage ejerskab for den nye måde Hæren gennemfører uddannelse på, og du skal kunne kommunikere ledelsesbudskaber og holdninger på tværs af de tre panserinfanteribataljoner. Sektionen vil altså være direktivgivende og varetager det tværgående ansvar på tværs af Hærens tre panserinfanteribataljoner. Du er ansvarlig for at vejlede bataljonscheferne om enhedsuddannelse og uddannelse af enkeltmand og besætninger.

Du støtter tjenestegrensinspektøren for kamptropperne under dennes inspektioner af de tre panserinfanteribataljoner og deres underafdelinger.
Som chef for uddannelsessektionen refererer du direkte til bataljonschefen og er overfor bataljonschefen ansvarlig for sektionens samlede virke. Du er en del af bataljonens chefgruppe.

Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at give deres bidrag til opgaveløsningen. Stillingen kræver flair for samarbejde med både foresatte, kollegaer og enhederne ved de tre panserinfanteribataljoner. Vi arbejder som udgangspunkt inden for normal arbejdstid.
Om dig
Du er major med videreuddannelsestrin II. Alternativt er du kaptajn i gang med eller klar til optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen og/eller Master i Militære Studier, i så fald vil du blive ansat på en uddannelsesaftale.

Du er en naturlig leder, som folk samles omkring. Du går altid forrest i nye opgaver og formår at nedbryde dem i delopgaver og delegere disse til undergivne. Du formår at skabe et godt og behageligt arbejdsmiljø, hvor personellet trives.

Du ser muligheder i oprettelsen af de nye uddannelsessektioner ved panserinfanteribataljonerne. Du har evnen til at lede fagligt stærke og kompetente ledere og mellemledere. Du har hele tiden målet for øje under hensyntagen til en effektiv ressourceanvendelse.

Du skal med faglighed og en helhedsorienteret tilgang kunne virke hjemmevant i samarbejdet om kapacitetsudviklingen af infanterikampkøretøjer med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Hærstaben, 1. Brigade og den nye Kapacitets- og Udviklingsafdeling.

Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber. Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler. Du skaber og holder et højt fagligt niveau og udvikler aktivt egne og undergivnes kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef oberstløjtnant Frank Martin Jensen på telefon 25 66 48 00.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte KN Steen Kreiner på tlf.: 32 66 55 04.

Ansøgningsfristen er den 21. november 2018. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 48 med forventet tiltrædelse den 1. januar 2019.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.11.2018

Indrykningsdato

05.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent