Civil karriere 1

Program Optimeret Forsyningskæde søger en stærk logistiker


Program Optimeret Forsyningskæde søger en stærk logistiker

Trives du med daglige udfordringer i et foranderligt miljø? Og er du vant til at navigere blandt mange interessenter? Så er det måske dig vi har brug for til vores projekt vedr. udvikling af en koncernfælles Supply Chain.
Om os
Program Optimeret Forsyningskæde i Forsvarsministeriets Koncern (PROF) er oprettet for at optimere og effektivisere tilrettelæggelsen af forsyningskæden i koncernen, herunder sikre effektiv lagerstyring.

Programmet er bl.a. oprettet på baggrund af den kritik, Rigsrevisionen rejste i sin beretning om Forsvarets lagre, men programmet skal også se på optimering af den samlede forsyningskæde i koncernen og ikke kun på lagerstyringen. Vi beskæftiger os med kerneområder inden for en række discipliner som bl.a. Supply Chain Management, gevinstrealisering og program- og projektledelse. Programmet baserer sit arbejde på den overordnede materiellogistiske strategi for Forsvarsministeriets koncern, som programmets initiativer skal medvirke til at implementere.

Din placering vil være i projekt Strategisk Supply Chain, men i programmet er der for nuværende flere andre projekter, der arbejder på at udvikle og optimere forsvarets forsyningskæde på en række områder. Heraf kan nævnes: Hurtig og effektiv levering, normering, afstemning og beholdningsdimensionering, organisatorisk implementering og support samt it-analyse og understøttelse. Inden for programmets levetid kan det blive aktuelt, at du skal bidrage til flere projekter samtidigt.

Programmet er fysisk placeret i Ballerup og består pt. af ca. 30 fuldtids programmedarbejdere, både civile og militære, samt et mindre antal eksterne konsulenter. Hertil kommer de mange medarbejdere i basisorganisationen, der arbejder med og skal implementere programmets initiativer. Programmet løber frem til medio 2020.
Om stillingen
I projektet skal du medvirke til at udvikle, optimere og implementere nye standarder i en koncernfælles Strategisk Supply Chain set i et end-to-end perspektiv, herunder vil dine opgaver være:

- Producere delprojekter/arbejdspakker på udvalgte områder vedrørende målstyring, omkostninger, kompetencer og styringsgrundlag.
- Opstille KPI’er og beskrive processer til målstyring.
- Anvende data, teknisk information samt dedikerede værktøjer og systemer, der danner grundlag for en bred vifte af analyser.
- Støtte implementeringsaktiviteter og give input til forvaltningsgrundlag.
- Planlægge og implementere forandringsaktiviteter i organisationen.
- Generel akademisk sagsbehandling inden for logistik.

Jobbet dækker således over en bred vifte af aktiviteter, lige fra problemerkendelse over løsningsidéer til implementering og opfølgning.
Om dig
Stillingen kan besættes af ansøgere med en både civil eller en militær baggrund.

Er du civil ansøger, forestiller vi os at du har en relevant akademisk uddannelse som f.eks. HD, ingeniør eller tilsvarende. En logistisk eller økonomisk rettet uddannelse er en fordel.

Er du militær ansøger, er du en erfaren major, som har gennemført VUT-II (L), MMS eller en anden relevant og akkrediteret uddannelse på kandidat- eller masterniveau. Både national og international tjeneste inden for logistik/forsyning er en fordel.

Uanset om du har en civil eller en militær baggrund, har du minimum 3 års erfaring fra arbejde som logistiker, gerne som manager af en Supply Chain eller indenfor logistikområder med analytisk indhold og langsigtet planlægning. Endvidere vil erfaring fra deltagelse i projekter, der er gennemført i overensstemmelse med PRINCE2, herunder udarbejdelse og anvendelse af arbejdspakker, være en fordel.

Vi forventer at du har indgående kendskab til forsvarets opgaver, organisation og processer, ikke mindst på materielområdet. Endvidere forventes du at have en god forståelse for MRP og ERP systemer, samt en veludviklet brugerfærdighed i Microsoft Office produkter, fx Excel og Powerpoint.

Sprogmæssigt behersker du dansk og engelsk, mundtligt som skriftligt.

Du er struktureret, analytisk, flittig og overholder deadlines. Vi forventer, at du har evnen til at koordinere produktionen af en arbejdspakke, herunder fastholde kollegaer omkring leverancer og tidsfrister, og du kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i tilspidsede situationer uden at give køb på din faglighed.
Ansættelsesvilkår
Har du civil baggrund, vil stillingens indhold og niveau blive fastsat på baggrund af den valgte kandidat. Der vil således være mulighed for ansættelse både som Fuldmægtig og som Specialkonsulent. Du aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Har du militær baggrund, besættes stillingen efter protokollatet af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarsministeriets Personalestyrelse om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er tidsbegrænset indtil 30. juni 2020, men for den rette person vil der være gode muligheder for en fastansættelse hhv. fortsat ansættelse i FMI ved programmets afslutning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte projektleder, chefkonsulent Henrik Victor Nørgaard på hvn@mil.dk, telefon 4171 0480.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Heino Hansen på tlf. 7281 9131.

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller snarest derefter. Ansøgningsfristen er den 25. november 2018, og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 49.

Send ansøgning og CV via linket hvor eksamenspapirer og andre relevante dokumenter kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

05.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent