Civil karriere 2

Økonomisk Forretningspartner


Økonomisk forretningspartner

Er du engageret og omhyggelig? Kan du kommunikere med mange forskellige målgrupper og levere pålideligt datagrundlag? Så tilbyder vi en stilling som økonomisk forretningspartner til vores økonomiafdeling.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer kundeorienteret facility management af ejendomme og arbejdspladser til Forsvarsministeriets ca. 20.000 ansatte. Vi varetager byggeprojekter, vedligeholder Forsvarets bygninger og faciliteter samt arbejder med energi, miljø og naturpleje.
Vi vil være blandt de bedste i staten til ejendomsadministration, og vi har derfor fokus på at sikre balance mellem kundetilfredshed og effektive løsninger af vores kerneopgaver.

Vi har et uformelt arbejdsmiljø, hvor teamwork, loyalitet, fleksibilitet og godt humør tillægges stor vægt.

Ejendomsstyrelsens økonomiafdeling er en del af Forsvarsministeriets koncernfælles økonomifunktion – et stærkt økonomifagligt fællesskab, som skal binde den økonomiske styring sammen på tværs af Forsvarsministeriets koncern.

Vi har en ambitiøs økonomistyringsstrategi om at være blandt de bedste i staten til økonomistyring og har i øjeblikket stort fokus på udvikling af Business Controlling.
Om stillingen
Din primære opgave vil være at fungere som økonomisk forretningspartner på vedligeholdelsesprojekter til ca. ½ mia. kr. årligt. Du skal være tovholder for ansvarlige afdelinger i Ejendomsstyrelsen, herunder levere relevant og rettidig information af høj kvalitet til de budgetansvarlige.

Du vil skulle medvirke og rådgive ved udarbejdelse af budgetter for vedligeholdelsesprojekterne, foretage månedlig og løbende opfølgning på budget, forbrug og prognoser samt vejlede de budgetansvarlige om økonomiske forhold.

Herudover vil du alt efter dine kompetencer blive involveret i afdelingens øvrige opgaver.
Om dig
Vi søger en positiv og resultatorienteret person, som kan påvirke samarbejdspartnere og skabe fortrolige relationer på alle niveauer af organisationen.

Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse med hovedvægt inden for økonomi og dertil en god økonomisk forståelse. Dertil kommer, at du professionelt formår at kommunikere klart og tydeligt med målgruppen, skriftligt såvel som mundtligt, og drives af lysten til at påvirke målgruppen, således at der er god sammenhæng mellem budget og resultat.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til SAP og kan benytte Excel som minimum på brugerniveau. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, sats 3. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef Pia Falden på tlf. 2332 5864 Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 7281 9143.

Ansøgningsfristen er 18. november 2018, og vi forventer at holde samtaler i uge 47.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

05.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent